Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional
Capital Uman (POCU) 2014 - 2020. Pentru informații detaliate despre
celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să
vizitați www.fonduri-ue.ro

Anunțăm lansarea Concursului de planuri de afaceri Start-up Urban 02-08-2018
 
Fundația Națională a Tinerilor Manageri - FNTM, Municipiul Alba Iulia, SC Edukado SRL și Asociația pentru Promovarea Responsabilității Sociale a Companiilor - APRSC, parteneri în cadrul Proiectului Start-up Plus - Antreprenoriat Urban în Centrul ţării, cod SMIS 104643 (identificat prin sintagma Start-up Urban), finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, anunță lansarea Concursului de planuri de afaceri Start-up Urban după data de 15 septembrie 2018; perioada în care cei interesați se vor putea înscriere în concurs va avea o durată de 2 săptămâni. 
 
Prin Proiectul Start-up Urban vor fi selectate spre finanțare un număr de 54 de planuri de afaceri, care vor primi un ajutor de minimis în valoare de maximum 39.000 euro (acordați în lei, la cursul oficial InforEuro aferent lunii august 2016).
 
Aplicanții eligibili vor trebui să depună documentele menționate în Metodologia de selecție a planurilor de afaceri și să respecte cerințele acesteia.
 
Documentele necesare înscrierii, împreună cu alte informații relevante, se regăsesc mai jos: