Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional
Capital Uman (POCU) 2014 - 2020. Pentru informații detaliate despre
celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să
vizitați www.fonduri-ue.ro

Detalii 12 Programe de specializare în Competențe Antreprenoriale, acreditate ANC 18-02-2018

 

Fundația Națională a Tinerilor Manageri (FNTM) va organiza 8 programe de formare, câte 2 pentru fiecare dintre județele Alba, Sibiu, Mureș și Brașov. SC EDUKADO SRL (Metodica) va organiza 4 programe de formare, câte 2 pe județ, în Harghita și Covasna.

 

 

Această etapă de educație antreprenorială ajută la pregătirea  participării la concursul de planuri de afaceri din august - noiembrie 2018, prin care se vor selecta 54 de planuri de afaceri la nivelul Regiunii Centru. Fiecare beneficiar cu plan de afacere selectat va primi finanțare de maximum 39.000 euro pentru demararea propriului business.

 

Prin proiectul Start-up Urban organizăm Programe de specializare în  Competențe Antreprenoriale, acreditate de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) pentru persoanele selectate în grupul țintă.

 

 

 

Structura programului de formare

 

Cele 12 programe de specializare în Competențe Antreprenoriale, acreditate ANC, sunt structurate pe o perioadă de 6 zile, dintre care 5 zile de instruire (maximum 40 de ore) și o zi de evaluare/ examinare.

La fiecare dintre cele 2 cursuri organizate pe județ, vor participa circa 26 de persoane per curs (maximum 28).


Cursurile vor fi planificate la momente diferite de timp, pentru a permite tuturor persoanelor interesate să aleagă perioada de participare, în funcție de disponibilitate.


Dintre tematici studiate în cadrul cursului menționăm:

- Introducere în antreprenoriat

- Inițierea unei afaceri

- Organizarea activității

- Strategia de marketing

- Negocierea contractelor

- Politica de promovare

- Finanțarea unei afaceri

- Dezvoltarea produselor/serviciilor afacerii

- Managementul  resurselor umane

- Evidență contabilă

- Sistemul de evidență financiară

- Strategiile de dezvoltare și riscurile afacerii

- Logistica necesară afacerii

- Planul de afacere.

 

Noțiunile studiate în cadrul cursului sunt utile în dezvoltarea unei idei de afacere și în elaborarea unui plan de afacere.

 

Fiecare program de formare este susținut de câte 2 traineri, care transmit cunoștințele teoretice și oferă suport cursanților în realizarea de planuri de afacere, în componenta practică a cursurilor. 

 

Pe parcursul instruirii cursanții vor parcurge împreună cu trainerii materialele didactice, vor discuta studiile de caz prezentate și vor colabora în cadrul grupurilor de lucru. Cursanții vor realiza proiecte aplicative în echipă și vor elabora modele de planuri de afaceri utile în inițierea unui business.

 

 

Înscriere

 

Rugăm persoanele interesate să se înscrie până pe 21 aprilie 2018, contactând experții în antreprenoriat din județul în care doresc să-și înființeze o afacere și ulterior completând Dosarul de aplicare (Documente de grup țintă și Formularul de aplicare la programe de formare).

Vă recomandăm să verificați documentele necesare Dosarului de aplicare în secțiunea Documente aplicant a site-ului nostru.

Contactele experților județeni le găsiți aici.

 

Absolvire

 

Evaluarea finală va consta într-o probă teoretică - test grilă final din tematicile studiate și o probă practică - prezentarea planurilor de afaceri.

Fiecare participant, absolvent al cursului, va primi ulterior Certificatul de absolvire a programului de formare, ce va fi eliberat de ANC.

 

 

Mențiuni

 

Costurile logistice și masa pentru toți participanții, vor fi suportate de către FNTM, respectiv SC EDUKADO SRL. Acest curs este dedicat doar beneficiarilor care nu au mai participat la un alt program de specializare/ perfecționare în competențe antreprenoriale, acreditat ANC, cofinanțat din fonduri nerambursabile.


Parcurgerea și absolvirea cursului de specializare în Competențe Antreprenoriale, completat de un Program e-Learning, puse la dispoziție gratuit prin proiect,  vă oferă oportunitatea de a vă dezvolta ideea de business într-un plan de afacere concret.