Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional
Capital Uman (POCU) 2014 - 2020. Pentru informații detaliate despre
celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să
vizitați www.fonduri-ue.ro

Educație antreprenorială 05-03-2018

 

 
Prima etapă a proiectului corespunde anului 2018. Vizează încurajarea antreprenoriatului, educație anteprenorială oferită persoanelor înscrise și selectate, organizarea unui concurs de planuri de afaceri și selectarea a 54 planuri de afaceri ce vor primi finanțare. 

 

Proiectul debutează cu informarea, identificarea, motivarea, înscrierea și selecția persoanelor interesate de inițierea unei afaceri în orașe din cele 6 județe ale Regiunii Centru și participarea persoanelor selectate la programe de educație antreprenorială.
 

Termenul limită de înscriere pentru programe de formare este 21 aprilie 2018.

 

Șapte experți de grup țintă județeni, din Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, alături de traineri - experți de business, sunt la dispoziția viitorilor anteprenori în această fază a proiectului Start-Up Urban, după cum urmează:

 

- Informarea, identificarea și motivarea celor interesați în vederea participării în proiect și pentru aplicarea la programele de formare antreprenorială până în 21 aprilie 2018, prin intermediul experților în antreprenoriat din fiecare județ al regiunii Centru și completarea Dosarului de aplicare (vezi Metodologie și documente de grup țintă);

 

- Organizarea a șase conferințe județene de informare și motivare în perioada martie-aprilie 2018, cu accent pe teme de interes din sfera anteprenoriatului. Fiecare conferință va fi realizată pe durata unei zile, în reședințele de județ, cu participarea a minimum 55 de persoane ce vor fi informate despre acțiunile, oportunitățile și condițiile de participare în proiect; cei peste 330 de participanți vor interacționa și vor învăța și din experiența altor antreprenori de succes și experți invitați, care vor transmite participanților know-how și exemple de bune practici.

 

- Desfășurarea în perioada mai - august 2018 a 12 programe de specializare în Competențe Antreprenoriale, acreditate de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), câte 2 pentru fiecare  județ, pentru minimum 312 de persoane selectate în grupul țintă. Cursurile sunt structurate pe perioada a 5 zile instruire, cu minimum 40 de ore de teorie și de practică, și o zi de evaluare finală. Cursurile sunt organizate de FNTM și de SC EDUKADO SRL.

 

- Completarea cunoștințelor de antreprenoriat cu un program e-Learning de educație antreprenorială, la alegere între programele FNTM Antreprenor sau Întreprinzător în turism, în perioada mai - august 2018, pentru minimum 120 dintre persoanele selectate pentru participarea la formare.

 

- Organizarea concursului de planuri de afaceri, din care 54 vor fi selectate pentru a fi finanțate prin proiect, se va realiza în perioada august - noiembrie 2018, pe baza unei metodologii anunțate prin proiect. Aplicanții vor fi invitați să pregătească planul de afacere, un pitch video de prezentare a ideii de afaceri în maxim 3 minute și să susține un interviu cu comisia de selecție.

 

- Organizarea de stagii de practică în perioada noiembrie 2018 - ianuarie  2019 pentru cei 54 de beneficiari, care vor primi finanțare pentru viitoarele afaceri, în organizații cu obiect de activitate similar cu cel al afacerilor ce vor fi înființate prin proiect, în baza fiecărui plan de afacere selectat.