Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional
Capital Uman (POCU) 2014 - 2020. Pentru informații detaliate despre
celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să
vizitați www.fonduri-ue.ro

In atentia candidatilor interesati de concursul de planuri de afaceri Start-up Urban 03-10-2018

 

Stimați candidați interesați de concursul de planuri de afaceri Start-up Urban,

 

Luând act de problemele semnalate cu privire la obținerea Raportului din Centrala Riscului de Credit, partenerii proiectului Start-up Urban au decis că: dosarul de candidatură este considerat complet și eligibil la momentul închiderii sesiunii de depunere a planurilor de afaceri în concursul Start-up Urban, 5 octombrie 2018, dacă include cel puțin dovada depunerii cererii specifice în atenția BNR (dovada curier, confirmare de primire etc).

 

În această situație, Raportul CRC se va depune de către aplicant la expertul local în termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la expirarea datei limită de înscriere în concurs, respectiv până la data de 5 noiembrie 2018, ora 17:00.

 

În cazul în care nu vor fi respectate cele de mai sus, dosarul de candidatură va fi considerat incomplet și neeligibil. 

 

Echipa Start-up Urban