Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional
Capital Uman (POCU) 2014 - 2020. Pentru informații detaliate despre
celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să
vizitați www.fonduri-ue.ro

Invitație de participare la depunerea de oferte de furnizare mobilier 28-03-2018

Fundația Națională a Tinerilor Manageri organizează procedura de achiziție de furnizare produse mobilier.

 

Valoarea estimată totală este de 1.666,70 lei fără TVA.

 

Durata contractului de furnizare este de maxim 3 de luni.

 

Sursa de finanțare este Proiectul „Start-Up Plus: Antreprenoriat Urban în Centrul Țării”, cod SMIS 104643, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman – Axa Prioritară 3, Obiectivul tematic 8, Prioritatea de investiții 8.iii, Obiectiv specific 3.7, Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.

 

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare este prețul cel mai scăzut.

 

Oferta trebuie să răspundă cerințelor minime prezentate în Fișa tehnică.

 

Oferta va fi depusă prin postarea în SEAP, la rubrica Proceduri de atribuire – cumpărări directe – catalog de produse/servicii/lucrări cu denumirea “Produse mobilier Proiect Start-Up Urban”, cod CPV 39000000-2 și transmiterea prin email la adresa alexandru.popescu@fntm.ro. Oferta transmisa prin email trebuie sa conțină poze/schițe ale mobilierului propus și descrierea completă a acestor produse.

 

Data limita de incarcare in SEAP si de transmitere pe email: 02.04.2018, ora limita 12:00.

 

Achiziția se va realiza prin sistemul electronic de achiziții publice SEAP.

 

Pentru alte informații, vă puteți adresa la numărul de telefon 021.318.3873, persoana de contact – Alexandru Popescu.