Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional
Capital Uman (POCU) 2014 - 2020. Pentru informații detaliate despre
celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să
vizitați www.fonduri-ue.ro

Invitație la depunerea de oferte de închiriere 26-02-2018

Fundația Națională a Tinerilor Manageri organizează procedura de achiziție a serviciilor de închiriere imobile cu destinația de birou, situat in:

 

Lotul 1 – municipiul Sibiu

 

Lotul 2 – municipiul Tîrgu Mureș

 

Durata contractului de închiriere este de maxim 35 de luni, pana la data de 21.01.2021.

 

Valoarea estimată este de 1.000 lei / lună cu TVA inclus, pentru fiecare lot în parte, respectiv 35.000 lei TVA inclus pe întreaga perioadă contractuală pentru fiecare lot în parte.

 

Sursa de finanțare este Proiectul „Start-Up Plus: Antreprenoriat Urban în Centrul Țării”, cod SMIS 104643, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman – Axa Prioritară 3, Obiectivul tematic 8, Prioritatea de investiții 8.iii, Obiectiv specific 3.7, Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.

 

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare este oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.

 

Oferta trebuie să răspundă cerințelor minime prezentate în Documentația pentru ofertanți, care este disponibila la adresa web www.startup.fntm.ro/noutati sau poate fi solicitată prin email: alexandru.popescu@fntm.ro, sau prin fax: 031.814.5925.

 

Termenul limită de depunere a ofertelor este 05.03.2018, ora 10.00, la sediul achizitorului din București, str. Dumbrava Roșie nr. 2, sector 2, cod poștal 020463.

 

Pentru alte informații, vă puteți adresa la numărul de telefon/fax 021.318.3873, persoana de contact – Alexandru Popescu.