Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional
Capital Uman (POCU) 2014 - 2020. Pentru informații detaliate despre
celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să
vizitați www.fonduri-ue.ro

Luăm STARTul ÎMPREUNĂ. Detalii privind conferințele Start-up Urban 29-03-2018

Conferințele Start-up Uban se apropie cu pași repezi!


Avem deja confirmările de participare ale unor antreprenori, oameni de afaceri de succes și experți ai proiectului, gata să răspundă tuturor întrebărilor legate de proiectul Start-up Urban, de modalitățile de realizare a unui plan de afaceri viabil, dar și despre oportunități și riscuri în noile afaceri.
 

 

Vă așteptăm să ne cunoaștem și să facem schimb de idei și experiențe pozitive în 5 aprilie la Sfântu Gheorghe, în 12 aprilie la Brașov, în 14 aprilie la Miercurea Ciuc, în 16 aprilie la Alba Iulia, în 17 aprilie la Sibiu și în 18 aprilie la Târgu Mureș.
 

 

Conferințele Start-up Urban vor avea un puternic conținut motivațional urmărind ca cei interesați să-și clarifice posibilele opțiuni de participare la programele de educație antreprenorială Start-up Urban și de sprijin în vederea demarării unei afaceri pe cont propriu.

Participanții la conferințe vor fi informați asupra oportunităților oferite prin proiect, asupra criteriilor de evaluare și selecție, asupra desfășurării Concursului de planuri de afaceri.
 

 

Invităm persoanele din județele regiunii Centru, interesate de lansarea unei afaceri în mediul urban, să participe la Conferințele gratuite de informare Start-up Urban!

 

Înscrierile pentru participarea la conferințe, știți deja, se fac la experții noștri din fiecare județ: startup.fntm.ro/contact


 

Pe pagina de Facebook a proiectului am creat evenimente dedicate fiecăreia dintre conferințe județene:

fb.com/StartupUrbanCentru/events.

 

Vă invităm să le consultați. Aici vom încărca în timp real, de îndată ce sunt definitivate, toate detaliile legate de agendă, speakeri, loc de desfășurare, pentru fiecare eveniment. 
Programul fiecărei conferințe va fi anunțat pe site-ul proiectului.


 

Doriți să vă înscrieți ca beneficiar în proiectul Start-up Urban?

În aceste zile se pot depune dosarele de înscriere la formare în competențe antreprenoriale (deadline 21 aprilie), formare care vă asigură șanse sporite la Concursul de planuri de afaceri din toamnă.

Vă reamintim pașii care sunt de urmat, documentele ce trebuie depuse, detaliile procesului de evaluare și calendarul tuturor acestor acțiuni:  Calendar și documente pentru înscriere și selecție.


 

Start-up Urban vizează dezvoltarea antreprenoriatului în Regiunea Centru a României, prin creșterea nivelului de educație antreprenorială a minimum 312 persoane, dintre care 252 angajați, inclusiv persoane ce desfășoară o activitate independentă și 60 șomeri și persoane inactive, sprijinirea înființării a 54 de afaceri cu profil non-agricol în mediul urban și crearea a minimum 108 noi locuri de muncă. 

Fiecare dintre cele 54 de noi afaceri înființate prin Start-up Urban va fi finanțată cu maximum 39.000 de euro (calculat la cursul InforEuro aferent lunii august 2016).

Având denumirea oficială Start-up Plus - Antreprenoriat Urban în Centrul Țării, cod 104643, co-finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020, Proiectul Start-Up Urban este implementat de Fundația Națională a Tinerilor Manageri - FNTM, în calitate de lider de Consorțiu, alături de partenerii: Municipiul Alba Iulia, SC EDUKADO SRL și Asociația pentru Promovarea Responsabilității Sociale a Companiilor - APRSC.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 13.367.049,19 lei dintre care valoare eligibilă nerambursabilă FSE 11.328.462,16 lei și valoare eligibilă neramburabilă din bugetul național 1.987.908,46 lei.

Acțiunile Start-up Urban se desfășoară pe o perioadă de 36 luni, respectiv 22 ianuarie 2018 - 21 ianuarie 2021, în cele 6 județe ale Regiunii Centru (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu).