Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional
Capital Uman (POCU) 2014 - 2020. Pentru informații detaliate despre
celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să
vizitați www.fonduri-ue.ro

Noi intrebari si raspunsuri pe marginea Planului de afacere Start-up Urban 11-09-2018

 

UPDATE Q&A 18.09.2018

 

 Proiecțiile de Cont de profit & pierdere și de cash-flow sunt obligatorii? 
Proiectiile de Cont de profit & pierdere și de cash-flow pe 3 ani sunt cerute în metodologia de evaluare. 
În cazul în care nu s-ar prezenta aceste proiecții, planul nu ar putea fi evaluat corespunzător, sau s-ar solda cu depunctări semnificative. 
Așadar, a nu prezenta proiecțiile pe 3 ani nu reprezintă motiv de respingere a Planului, ci motiv de depunctare semnificativă de către evaluatori.

 

 

Q&A 11.09.2018

 

 Aplicanții pot să vină cu membrii familiei la interviul din Concursul de planuri de afaceri?
Doar în cazul în care persoana respectivă/ rudă este crucială pentru afacere (CV-ul acestei persoane este în dosar). 
În alte cazuri, NU.

                                       

 

 Pitch-ul video cate puncte valorează? 
Pitc-ul video este condiție de acceptare a Planului de afacere depus în concurs și de intrare apoi în interviu. Nu are un punctaj. Acest pitch doar completează Documentul – Planul de afacere depus în concurs. 
Pitch-ul ne ajută ca cei din comisia de concurs Start-up Urban să cunoască aplicantul/ antreprenorul, chiar înainte de interviu, adică din momentul în care evaluează planul de afacere tiparit și vizionează pitch-ul.

 

 Interpretarea noțiunilor din  Cap. 8) Bugetare, investiţii, proiecţii financiare privind afacerea, din cadrul Anexei 3 a Metodologiei de Concurs: ”Model orientativ Start-up Urban pentru PLAN DE AFACERE”: Anul 1 este anul în care derulează finanțarea, aproximativ Iunie 2019 - Mai 2020? Sau  mai degrabă acela este Anul 0, iar previziunile se fac pe trei ani, anul 0 fiind anul implementării planului de afacere? 
Anul 1 este cel de implementare, trebuie ca și în acel an să existe venituri semnificative, ținând cont și de pragul necesar pentru a primi a doua tranșă. Deci cerem Anul 1 de implementare și înca doi ani de proiecție. Nu e obligatoriu să se menționeze lunile (ex: iunie-mai), pentru că pot exista abateri. Este suficient sa se indice: 
Luna 1 .... Luna 12 din Anul 1. Acceptăm și trimestrial dacă nu se poate identifica exact la nivel de luna.
Anul 2 și Anul 3 cel puțin la nivel de ani (se poate defalca trimestrial sau lunar, dar nu e obligatoriu din anul 2 mai departe).    

 
 

 Disponibil cash la începutul anului: este suma din contul curent + capital social de 200 lei după caz + creditare firmă de la asociați? 
La inceputul Anului 1, adică la începutul funcționării firmei: capital social (minim 200 RON dar pot fi și situații cu capital social mai mare) + creditare firmă de către asociați. Practic, acest lucru arată disponibilitatea asociaților de a sprijini afacerea. 
La inceputul Anului 2 se preia finalul Anului 1 și așa mai departe.

 

 Total încasări din activitatea curentă: includem sumele încasate din facturile emise sau din bonuri tăiate?
Sunt sumele din facturile încasate + bonuri de casă emise, după caz.
Daca antreprenorul estimează că unele facturi se vor încasa la un anumit termen (de ex. 1 luna), rezultă că încasarile din Anul 1 vor fi mai mici decat veniturile înregistrate în contabilitate. Va exista un decalaj de o lună pentru o parte din facturi, care vor fi încasate în anul 2.

 

 Definirea completă cf. listei cheltuielilor eligibile a elementelor care compun cheltuieli de  investiţii (achiziţii utilaje, echipamente IT&C, alte active) şi pentru cheltuieli curente (salarii, inclusiv contribuţii, chirii etc.). 
De exemplu activele care au valoare sub 2500 lei, sau leasingul operațional a unui activ fix este considerată cheltuială de investiție? 
Leasing-ul operațional este considerat cheltuială curentă.
Cu privire la activele sub 2500 lei, într-adevar este o discuție: ele sunt ca niște investiții (ex. imprimanta și altele), însă în contabilitate sunt trecute pe cheltuieli. Vom accepta oricare variantă detaliată de aplicant. Poate sa le enumere la cheltuieli privind investițiile și să precizeze că din punct de vedere contabil, unele achiziții sub 2500 lei vor aparea pe cheltuieli. Nu cerem să se cunoască acest detaliu (< 2500 lei) care ține de contabilitate mai degrabă, așadar nu vom puncta/ depuncta vreo variantă sau alta de prezentare.

 

 

 La calcularea pragului de rentabilitate trebuie luată în considerare subvenția la venituri?
În definiție clasică nu trebuie luată în considerare, pragul de rentabilitate reprezintă punctul în care veniturile încasate din vânzarea producției acoperă în întregime cheltuielile variabile aferente producției respective și cheltuielile fixe ale perioadei, astfel încat întreprinderea nu obține nici beneficiu, dar nici pierderi. 
Corect, grantul nu este un venit, ci este o sursă de finanțare, apare în numerarul de finanțare. Nu apare în calculul pragului de rentabilitate.

 

 Ce reprezintă sintagma: ”Numerar în Investiţii”? 
Reprezintă cash-ul alocat către investiții, cheltuielile cu investițiile (achiziţii utilaje, echipamente IT&C, alte active).
În principiu este cu semnul minus (-), reprezentând ieșiri de cash odată cu achiziția activelor. Doar la dezinvestiții este cu semnul plus (+), reprezentând vânzări de active, ceea ce nu este cazul aici.

 

 Există un standard impus sau cerințe minimale pentru cercetarea de marketing, pentru chestionare?
Nu există un standard minimal.

 

 Există un standard impus sau cerințe minimale pentru intenții de cumpărare? 
Pornind de la precomenzi, intenții exprimate pe e-mail de la clienți potențiali sau într-un document, aici gradul de certitudine este mai mare. 
Pana la exemple precum: "am primit în ultimele 3 luni solicitări în valoare de........ pe care nu le-am putut onora, neavând echipamente necesare/ neavând capacitate"; 
"am primit în ultimele 6 luni un număr de N solicitari......."; 
"am întrebat X potențiali cumparători din orașul/ județul / regiunea...... și Y% au răspuns că ar cumpăra serviciul/ produsul".
Ce dorim să verificăm este faptul ca acel business are o cerere care poate fi imediat satisfacută, înca din primele luni ale existenței afacerii. De aceea cerem orice tip de dovezi care să arate existența clienților potențiali.

 

 În cazul business-urilor care au drept clienţi persoane fizice, antreprenorul poate derula un studiu care să demonstreze existenţa cererii pentru acele servicii, a puterii de cumparăre şi a disponibilităţii segmentelor de clienţi identificate de a plăti pentru acele produse şi servicii, într-un volum suficient, încă din primele 6 luni de existenţă a firmei.  Din acel studiu trebuie să reiasă estimarea intenţiilor de cumpărare în primele 6 luni. Există cerințe minimiale pentru acest studiu?
Studiul poate fi:
- pentru activități pe care le desfășoară deja, să ne detalieze un istoric și experiența sa, plus sondaj privind piața:  "desfășor activitatea ... am mai vândut N produse sau servicii către N clienți într-un interval de.... ",   "am întrebat X potențiali consumatori și Y% au răspuns că ar cumpăra produsul/ serviciul";
- pentru activități noi, în care nu a activat: un sondaj, un chestionar aplicat pe un număr relevant de clienți, din care să reiasă concluzii cum ar fi:
"am intrebat X potențiali cumpărători din orașul / județul / regiunea...... și Y% au răspuns că ar cumpara produsul/ serviciul";
Ideal să cuprindă și răspunsuri de la clienții potențiali legate de preț, pentru a valida și prețurile la care va vinde.
Ne interesează în final să știm că antreprenorul a luat pulsul consumatorului către care va vinde.

 

 Pentru Anexa 4 a Metodologiei de Concurs Start-up Urban Grila de evaluare, punctul 7, litera b. 
Ce categorii de cheltuieli include ”cheltuieli de investiţie operaţionale”? Se referă la ”cheltuieli totale de investiţie şi operaţionale ”. 
Da, cheltuieli “totale de investiție și operaționale".

 

 Un business care va suporta din surse proprii, sau din alte surse, cheltuieli de investiţie şi operaţionale de 14.625 EUR până la primirea tranşei de 75% din suma totală, va primi 5 puncte. Cand trebuie să facă inițiatorul start-up-ului dovada existenței banilor? În etapa de precontractare? Care este cursul valutar la care se face conversia? 
La momentul evaluării planului de afacere, evaluatorii vor aprecia credibilitatea acelor cifre și a acelor surse. Vor fi intrebări de clarificare prin care se va identifica dacă cifrele sunt viabile și reale. 
Punctele din grila Start-up Urban au fost gândite tocmai pentru ca antreprenorul să aibă în vedere: să aducă co-finanțare deși nu îl obligă Ghidul, să aibă pre-finanțare pentru a-și mări șansele în business-ul sau; este bine pentru business, nu doar pentru un punctaj mai bun. 
Momentul dovezii banilor: nu cerem obligatoriu extras de cont, pentru că e posibil să nu aibă toți banii de cofinanțare, pre-finanțare înca de la început. Din discuții, solicitări de clarificări, antreprenorul explică mai detaliat de unde va aduce acei bani. 
Cursul valutar este cel inclus Ghidului POCU 3.7 - România Start-up Plus, InforEuro aferent lunii august 2016 (1 euro = 4,4585 lei).

 

 Trebuie solicitat și cheltuit obligatoriu tot grantul sau nu? ”cheltuielile totale în primele 12 luni/ suma totală solicitată < 1, se vor acorda 0 puncte.  Exemplu: cheltuieli totale de investiţie şi operaţionale pe 12 luni de 25.000 EUR şi suma totală solicitată de 39.000 EUR.” 
DA, tot grantul trebuie cheltuit în primul an de implementare. 
Unii vor fi in situația "cheltuieli totale în primele 12 luni/ suma solicitata = 1". 
Ce am dorit să punctăm sunt situațiile cu > 1. 
Cel mai probabil nu vom primi planuri de afaceri cu < 1 aici, dar acest lucru nu afecteaza punctarea celorlalte variante.

 

 Antreprenorul poate finanţa cheltuielile totale (de investiţie şi operaţionale) înainte de a încasa 75% din suma totală solicitată. Punctajul se va acorda dupa formula: 
10 x (Cheltuieli totale suportate în business până la prima tranşă din subvenţie/ prima tranşă din suma totală) = punctaj. Exemplu: dintr-o sumă totală de 39.000 EUR, procentul de 75% reprezintă 29.250 EUR. Un business care va suporta din surse proprii, sau din alte surse, cheltuieli de investiţie şi operaţionale de 14.625 EUR până la primirea tranşei de 75% din suma totală, va primi 5 puncte.
Când va fi transferată prima tranșă a grantului către antreprenor? Dar a doua tranșă?
Înființarea în mediul urban a celor 54 de afaceri cu profil non-agricol se va realiza până cel târziu în iunie - iulie 2019, de către beneficiarii cu planuri de afaceri selectate prin concursul organizat în prima etapă a proiectului, între august - noiembrie 2018, după ce aceștia au parcurs stagii de practică și au beneficiat de consultanță-mentorat.
După înființarea afacerilor, beneficiarii vor înștiința și vor transmite către administratorii schemei de grant (echipa proiectului Start-up Urban) dovezile de înființare a întreprinderii.

Ulterior înființării, fiecare dintre întreprinderi va primi, în două tranșe, ajutorul de minimis în valoare de maximum 39.000 euro.

 

Mecanismul de primire a celor două tranșe din grant va fi următorul:

  • - după înființarea afacerii și semnarea contractului de  ajutor de minimis între beneficiarii cu planuri de afaceri selectate și administratorii de grant aferenți, aceste documente vor sta la baza solicitării de cereri de plată;
  • - menționăm că la fiecare din cele 2 tranșe echipa Start-up Urban va centraliza documentele beneficiarilor și le va include în cereri de plată comune;
  • - cererile de plată vor fi solicitate de către echipa Start-up Urban de la Autoritatea de Management – AM POCU, prin intermediul Organismului Intermediar Centru – OIR Centru;
  • - în baza documentelor justificative ce vor însoți cererile de plată (acte de înființare ale întreprinderilor etc.) AM va verifica și valida sumele solicitate și va vira aceste sume în conturile administratorilor de grant Start-up Urban;
  • - administratorii de grant au obligativitatea ca în maximum 5 zile de la primirea banilor să vireze în conturile beneficiarilor sumele corespunzătoare fiecăruia.

 

O primă tranșă de maximum 75% se acordă după înființarea afacerii.

 

Ideal ar fi ca prima tranșă de maximum 75% să fie primită încă de la inceput, sau în luna 1-2 după ce s-a înființat afacerea. Însa pot exista întarzieri neimputabile nici nouă administratorilor de grant, nici antreprenorului, iar antreprenorul să fie nevoie să achite  diverse obligații înaintea primirii primei tranșe (ex: chirii în avans în unele cazuri, salarii și contribuții, achiziții sau cheltuieli unde furnizorii nu acceptă o plată întârziată).

 

De aceea este important ca antreprenorul să aibă o anumită rezervă financiară care să fie folosită pâna la momentul primirii primei tranșe, pentru a nu exista întârzieri la punerea în practică a calendarului de implementare asumat prin planul de afacere selectat.

 

Din acest motiv punctăm aceasta disponibilitate financiară a antreprenorului, dar sperăm ca acesta să nu fie nevoit să finanțeze pentru un interval de timp prea mare.

 

A doua tranșă de minimum 25% (reprezentând diferența până la valoarea totală a grantului), ar trebui să se acceseze cel târziu în lunile 9-10 (cu condiția obținerii de venituri reprezentând minimum 30% din valoarea tranșei inițiale; în cazul nerespectării acestor condiții, tranșa finală nu va fi acordată), astfel încât să poată fi cheltuită integral și a doua tranșă până la finalul primului an de implementarea afacerii.

 

 

 

Pentru întrebări punctuale, vă rugăm să ne contactați la antreprenor@fntm.ro
 

Citiți și: Metodologia de selecție a planurilor de afaceri prin Concursul Start-up Urban