Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional
Capital Uman (POCU) 2014 - 2020. Pentru informații detaliate despre
celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să
vizitați www.fonduri-ue.ro

Întrebări frecvente - AFACERI FINANȚABILE 22-03-2018

 

Când pot să înființez firma și să încep activitatea?

În vederea oferirii unui sprijin pentru înființarea și demararea întreprinderii, experții proiectului vor oferi începând cu ianuarie 2019 sesiuni de consultanță-mentorat pentru persoanele selectate în Concursul de planuri de afaceri (august-noiembrie 2018) oportunitatea de participare la un accelerator de afaceri - tabără de antreprenori și vor elabora un Kit de înființare a afacerii, ce va conține metodologia legală și fiscală necesară deschiderii afacerii, cu posibile particularități în funcție de tipurile de agenți economici și domeniile de activitate.

Înființarea în mediul urban a celor 54 de afaceri cu profil non-agricol se va realiza de către beneficiarii cu planuri de afaceri selectate, în perioada ianuarie - iulie 2019, timp în care aceștia vor înstiința și vor transmite către administratorii schemei de grant dovezile de înființare a întreprinderii.

 

Pot deschide o afacere în orice domeniu?

Conform Ghidului Solicitantului, în cadrul acestei linii de finanțare pot fi finanțate orice afaceri cu excepția următoarelor:

a) ajutoarele acordate întreprinderilor care işi desfăsoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comuna a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 17/21.01.2000;

b) ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în Anexa 1 a Tratatului CE;

c) ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul transformării şi comercializării produselor agricole, prevăzute în Anexa nr. 1 a Tratatului CE, în următoarele cazuri:

- atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în cauză achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză;

- atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către producători primari.

d) ajutoarele destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, ajutoarele destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e) ajutoarele subordonate folosirii mărfurilor naționale în locul celor importate;

f) ajutoarele pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri.

 

Citiți mai multe despre tipurile afacerile care pot primi finanțare prin proiect:  startup.fntm.ro/tipuri-de-afaceri-ce-pot-primi-finantare.

 

Pentru concursul de plan de afaceri, veți pune la dispoziția aplicanților o structură de plan de afacere?

Da, vom pune la dispoziția persoanelor interesate un format indicativ minimal de plan de afacere, care va fi publicat și pe site în perioada următoare.

UPDATE: Vă invităm să consultați Metodologia de selecție a planurilor de afaceri Start-up Urban.

 

Îmi pot schimba ideea inițială de afacere descrisă în formularul de aplicare la formare?

Da. Dacă pe durata participării la cursul de formare în competențe antreprenoriale realizați că puteți îmbunătăți ideea inițială sau chiar doriți să o schimbați, puteți face acest lucru și puteți  participa cu o ideea de afacere diferită la concurs.

 

Ce obligații am după obținerea sprijinului nerambursabil?

Dacă ați obținut sprijinul nerambursabil pentru finanțarea afacerii dumneavoastră, veți avea obligația respectării tuturor prevederilor contractului de subvenție care va fi semnat la acel moment.

 

Cât timp minim trebuie să fie funcțională afacerea finanțată, în condițiile stabilite la momentul contractului de finanțare/subvenție?

Afacerea trebuie să fie funcțională și să respecte toate condițiile de acordare a finanțării pentru 30 de luni de la momentul înființării:

18 luni inițial (etapa implementare din proiect: 12 luni în primul an de funcționare - implementare Plan afacere + Etapa sustenabilitate din proiect - 6 luni de sustenabilitate inițială asistată)

12 luni de sustenabilitate post etapa de implementare și etapa de sustenabilitate.

Dacă afacerea demarează mai repede de L18 (iunie-iulie 2019), sustenabilitatea poate demara în perioada de implementare a proiectului, nu neapărat după finalizarea lui.

Vă indicăm să consultați prezentarea proiectului pe site în sectiunea Cine suntem.

 

Cât timp trebuie menținuți angajații în afacerea înființată?

Cele 2 persoane trebuie angajate în primele 6 luni de funcționare a afacerii și vor fi menținute și în perioada de sustenabilitatea. Prin urmare, cei 2 angajați vor fi menținuți pentru minimum 2 ani (minim 6 luni în etapa de implementare, 6 în luni etapa de sustenabilitate inițială și încă 12 luni sustenabilitate post-etape).

 

Trebuie să angajez cele două persoane înainte de a semna contractul de subvenție?

Nu. Punerea în practică a planului de afaceri, anexă la contractul de subvenție, se va face doar după semnarea contractului.

 

Administratorul/acționarul majoritar poate fi unul dintre cei doi angajați pe care firma trebuie să îi angajeze?

Da, administratorul firmei/acționarul majoritar poate fi unul dintre cei doi angajați.

 

Trebuie să fiu acționar majoritar în compania pe care o înființez?

Da. În cazul în care sunteți deja acționar majoritar într-o altă întreprindere, înaintea semnării contractului de subvenție din cadrul acestui proiect trebuie să renunțați la această calitate.  

 

Cum se utilizează banii? Se fac cereri de plata sau cereri de rambursare (plătesc eu și apoi în baza documentelor justificatorii mi se dau banii)?

Dupa înființare, se acordă o primă tranșa de maxim 75%, iar, tranșa finală, reprezentând diferența până la valoarea totală, se acordă după ce beneficiarul finanțării dovedește realizarea, din activitatea curentă în termen mai mic de 12 luni de funcționare, de venituri reprezentând minimum 30% din valoarea tranșei inițiale. În cazul nerespectării acestor condiții, tranșa finală nu va putea fi acordată. 

Fondurile obținute pot fi utilizate doar respectând lista de cheltuieli eligibile pentru ajutorul de minimis așa cum a fost publicată în cadrul Ghidului aplicantului, condiții specifice.

UPDATE Important: Întreaga subvenție (tranșa 1 și tranșa 2) trebuie cheltuită în primul an de implemetare a afacerii.

Consultați pe site: startup.fntm.ro/cheltuieli-eligibile-pentru-viitoarele-afaceri

 

Sunt serviciile de consultanță cheltuieli eligibile?

Serviciile de consultanță sunt cheltuieli eligibile doar în măsura în care noua întreprindere folosește aceste servicii exclusiv pentru desfășurarea activității. Serviciile de consultanță NU sunt eligibile în cazul în care sunt folosite pentru realizarea planului de afaceri.

 

Sunt eligibil dacă sunt angajat/ă sau dețin calitatea de asociat/ă în cadrul unei societăți comerciale?

a) Calitatea de angajat/ă nu influențează eligibilitatea persoanei interesate în niciuna dintre etapele proiectului;

b) Va fi eligibilă persoana care nu are/ nu va avea calitatea de asociat majoritar în structura altor societăți comerciale înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificarile și completările ulterioare, la data semnării contractului de subvenție;

În situația în care la momentul depunerii cererii beneficiarul deţine calitatea de asociat majoritar în structura altei întreprinderi, va menționa acest lucru în declarația pe propria răspundere și se va obliga ca dupa selectarea planului de afacere să inițieze imediat cedarea părților sociale/ acțiunilor/ etc din cadrul respectivei întreprinderi, astfel încât la data preconizată pentru semnarea contractului să fie în măsură să respecte aceste cerințe.

 

E obligatoriu să înființez o întreprindere reglementată de Legea societăților nr. 31/1990 cu modificările şi completările ulterioare? Este posibilă finanțarea unei organizații non-profit dar cu activitate economică? (ex. structură de economie socială sau unitate protejată)

Prevederile aplicabile includ posibilitatea finanțării unei fundații de tip non-profit care va înregistra activitate economică cu scopul susținerii activității sociale sau a reinvestirii în scopul dezvoltării serviciilor economice proprii. Cu toate acestea, este necesară clarificarea înțelesului termenului de acționar majoritar în cadrul unui ONG, raportat la condițiile specifice de înființare și funcționare a acestuia.

 

Este eligibilă achiziționarea de autovehicule în vederea prestării  de servicii de închiriere sau de curierat?

Teoretic achiziția de autovehicule poate fi făcută integral sau în leasing operațional (costurile eligibile trebuie să fie incluse în cele 12 luni de implementare a planului de afacere pe perioada finanțării cu ajutorul de minimis). Sunt eligibile inclusiv serviciile de închiriere (rent-a-car).

Nu sunt însă eligibile activitățile de curierat, care poate fi încadrat la transport de mărfuri - e exclus prin schema de minimis de la finanțare.

 

Care sunt avantajele/dezavantajele înființării unui PFA față de un SRL?

În opinia noastră, alegerea tipului de întreprindere trebuie să țină cont de ideea de afacere, tipul acesteia, modul în care antreprenorul vrea să-și dezvolte afacerea, alți factori relevanți. Nu există o rețetă sau o regula de aur.


Pentru întrebări punctuale, vă rugăm să ne contactați la antreprenor@fntm.ro

 

Citiți și:

 

- Metodologia de selecție a planurilor de afaceri prin Concursul Start-up Urban

- Etapele proiectului Start-up Urban

 

Întrebări frecvente - Înscriere în proiect
 

Întrebări frecvente - Cursurile acreditate ANC și programele e-Learning