Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional
Capital Uman (POCU) 2014 - 2020. Pentru informații detaliate despre
celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să
vizitați www.fonduri-ue.ro

Stagiile de practică Start-up Urban 13-12-2018

 

Cum ne apropiem de finalul primului an al proiectului Start-up Urban, am ajuns la ultima activitate a proiectului din această etapă: organizarea stagiilor de pregătire - practică pentru cei 54 de participanți ale căror planuri de afaceri au fost selectate spre finanțare (lista acestora este disponibilă la acest link). Această activitate urmează să se încheie în 21 ianuarie 2019 și presupune planificarea, derularea stagiilor si pregatirea dosarului de raportare a activității către OIR Centru.

 

Stagiile se organizează în întreprinderi existente şi funcţionale, cu obiect de activitate similar, din aceeași grupă CAEN cu cea a afacerilor care vor fi finanţate prin proiect în Regiunea Centru (judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Sibiu și Mureş).

Activitatea are ca scop sprijinirea celor care beneficiază de mentorat prin activităţi şi metode de instruire, practică, strategie, consiliere, schimb de bune practici şi transfer de know-how, utile în iniţierea şi dezvoltarea viitoarei afaceri. Se urmărește înţelegerea de către cursanți a modului de funcţionare a unei întreprinderi al cărei obiect de activitate se regăseşte în aceeaşi grupă CAEN cu cea a întreprinderii pe care o vor înfiinţa şi dobândirea de cunoştinţe, abilităţi şi comportamente necesare punerii în practica a planului de afacere declarat câștigător.

 

Stagiile de practică durează de 40 de ore şi se desfășoară sub îndumarea unui mentor cu peste 10 ani experienţă specifică în domeniu din organizaţia gazdă. Mentorii vor fi disponibili pentru îndrumarea cursantului în vederea realizării stagiului de pregătire și vor facilita implicarea în derularea acestor stagii  a managerilor și angajaților întreprinderii relevanți pentru nevoile cursantului.

 

Stagiul de pregătire se va finaliza prin predarea de către fiecare cursant (în original și în copie-format electronic), la trei zile de la finalizarea stagiului, dar nu mai tarziu de 18 ianuarie 2019, a unui dosar de  practică ce va cuprinde instrumente de monitorizare a activităţii şi rezultatul activităţii.

 

Dosarul de practică va include următoarele instrumente de monitorizare a activității:

-       acordul/contractul cu întreprinderea care găzduiește stagiul

-       convenția civilă cu mentorul (după caz)

-     CV-ul mentorului (semnat pe fiecare pagină și datat, însotit de copii la documente justificative care atestă experiența specifică în domeniu de peste 10 ani, copie carte de identitate și nominalizarea din partea întreprinderii)

-      raportul de practică

-      copia CIF (dupa caz inclusiv certificatul constatator ONRC pentru demonstrarea unui cod CAEN secundar).

 

Urăm mult spor tuturor cursanţilor în aceste stagii de practică și așteptăm cu nerăbdare rezultatele acestora, esențiale pentru succesul viitorului lor start-up!

 

 

Proiectul Start-up Urban (cu denumirea oficiala Start-up Plus - Antreprenoriat Urban in Centrul Tarii, cod MySMIS 104643) este co-finantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritara 3 Locuri de munca pentru toti, O.S 3.7. Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana, Contract de finantare nr. POCU/82/3/7/104643.

Start-up Urban vizeaza dezvoltarea antreprenoriatului in Regiunea Centru a Romaniei.

Actiunile Start-up Urban se desfasoara pe o perioada de 36 luni, respectiv 22 ianuarie 2018 - 21 ianuarie 2021, in cele 6 judete ale Regiunii Centru (Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu).