Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional
Capital Uman (POCU) 2014 - 2020. Pentru informații detaliate despre
celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să
vizitați www.fonduri-ue.ro

Start-up Urban în detaliu - Cheltuieli eligibile pentru viitoarele afaceri 21-03-2018

 

Cheltuieli eligibile care intră sub incidența ajutorului de minimis, pentru întreprinderile nou înființate prin proiectul Start-up Urban, în cadrul apelului România Start-Up Plus, sunt prezentate mai jos.

 

Start-Up Urban este construit ca o schemă de granturi în cadrul liniei de finanțare România Start-Up Plus, cei patru parteneri ai consorțiului fiind administratori de grant (Fundația Națională a Tinerilor Manageri - FNTM, Municipiul Alba Iulia, SC EDUKADO SRL și Asociația pentru Promovarea Responsabilității Sociale a Companiilor - APRSC).

 

54 idei de afaceri vor primi granturi de până la 39.000 euro (calculat la cursul InforEuro aferent lunii august 2016), fiind astfel înființate 54 de start-up-uri/ afaceri non-agricole, în orașe din Regiunea Centru.

 

Aceste 54 idei de afaceri vor fi selectate între lunile august - noiembrie 2018, la capătul Concursului de planuri de afaceri ce încununează prima etapă a proiectului (educația antreprenorială).

 

Concursul de planuri de afaceri realizează practic tranziția către etapa II - consultanță și mentorat pentru înființarea a 54 de noi afaceri, acordarea granturilor și implementarea planurilor de afaceri selectate.

 

Etapa III urmărește monitorizarea și sprijinirea sustenabilității celor 54 de noi afaceri.


 

Tipuri de cheltuieli eligibile

 

  • - Taxe pentru înființarea de start-up-uri
  • - Subvenții pentru înființarea unei afaceri

 

 

Subvențiile pentru înființarea unei afaceri, cuprind următoarele cheltuieli eligibile: 

 

1. Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat

 

1.1 Cheltuieli salariale
1.2 Onorarii/ venituri asimilate salariilor pentru experți proprii/ cooptați
1.3 Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)

 

2. Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor nou-înfiinţate:

 

2.1 Cheltuieli pentru cazare
2.2 Cheltuieli cu diurna personalului propriu
2.3 Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun sau taxi, gară, autogară sau port şi locul delegării ori locul de cazare, precum şi transportul efectuat pe distanța dintre locul de cazare şi locul delegării)
2.4 Taxe şi asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente deplasării


3. Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate, pentru care beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza necesară
 

4. Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investiţii necesare funcţionării întreprinderilor
 

5. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații pentru desfășurarea diverselor activițăți ale întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri
 

6. Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente funcţionării întreprinderilor (rate de leasing operațional plătite de întreprindere pentru: echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile și imobile)
 

7. Utilităţi aferente funcţionării întreprinderilor
 

8. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcţionării întreprinderilor
 

9. Servicii de întreţinere şi reparare de echipamente şi mijloace de transport aferente
funcţionării întreprinderilor

 

10. Arhivare de documente aferente funcţionării întreprinderilor
 

11. Amortizare de active aferente funcţionării întreprinderilor
 

12. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente funcţionării întreprinderilor
 

13. Conectare la reţele informatice aferente funcţionării întreprinderilor
 

14. Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcționării întreprinderilor

15. Alte cheltuieli aferente funcţionării întreprinderilor


     15.1 Prelucrare de date
     15.2 Întreţinere, actualizare şi dezvoltare de aplicaţii informatice
     15.3 Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru  operaţiune, în format tipărit şi/sau electronic
     15.4 Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare.


 

Citiți și despre tipurile de afaceri ce pot primi finanțare prin Start-up Urban.