Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional
Capital Uman (POCU) 2014 - 2020. Pentru informații detaliate despre
celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să
vizitați www.fonduri-ue.ro

Start-up Urban. Vă sprijinim să deveniți stăpânii propriilor afaceri! 21-02-2018

 

Suntem administratori de granturi și vă susținem să deveniți antreprenorii performanți ai propriilor vise. Start-up Urban este un proiect câștigător în cadrul Apelului România Start-Up Plus (Programul Operațional Capital Uman - POCU 3.7). 

 

Selectăm 54 de proiecte de noi afaceri în orașe din cele 6 județe transilvănene ale Regiunii Centru, pe care le finanțăm individual cu maximum 39.000 euro, în linia de finanțare România Start Up Plus.

 

Timp de trei ani, Fundația Națională a Tinerilor Manageri - FNTM (lider de consorțiu), Municipiul Alba Iulia, SC EDUKADO SRL și Asociația pentru Promovarea Responsabilității Sociale a Companiilor - APRSC (parteneri) vor derula proiectul Start-Up Urban1, în trei etape.

 

 

Educația antreprenorială a peste 300 persoane din cele 6 județe din centrul țării

 

În 2018, organizăm sesiuni de informare și conferințe, cursuri gratuite de educație antreprenorială2 și selectăm în urma unui concurs 54 de planuri de afaceri care vor primi finanțare în cadrul liniei de finanțare România Start Up Plus.

 

6 conferințe județene  de informare și de încurajare a antreprenoriatului (martie - aprilie 2018);

 

- cursuri gratuite de specializare în competențe antreprenoriale cu acreditare Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), pentru minimum 312 persoane selectate dintre cele înscrise la formare (mai - august 2018);

 

- programe gratuite e-Learning FNTM - Antreprenor sau Întreprinzător în turism pentru minimum 120 de persoane dintre cele selectate (mai - august 2018);

 

- concurs de planuri de afaceri și selectarea a 54 de planuri de afaceri care urmează a fi susținute prin granturi în etapa a doua a proiectului (august - noiembrie 2018); 

UPDATE: Consultă Metodologia de selecție a planurilor de afaceri prin Concursul Start-up Urban.

 

- stagii de practică în organizații cu obiect de activitate similar cu cel al afacerilor ce vor fi înființate prin proiect pentru cei 54 de beneficiari cu planuri de afaceri selectate (decembrie 2018 - ianuarie 2019).

 

 

Termenul limită pentru înscrierea la programele de formare antreprenoriala este 21 aprilie 2018.
UPDATE: Prelungire termen înscrieri până la 21 iunie 2018.
UPDATE: Grupul țintă al proiectului pentru etapa de formare antreprenorială este complet, iar cursurile se finalizează la 21 august.

 


Înscrierea în proiect se face la experții locali în antreprenoriat din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu (lista și contactele acestora este la finalul articolului).

 

 

Acordarea de consultanță-mentorat și a 54 de granturi din linia de finanțare România Start Up Plus pentru implementarea planurilor de afaceri selecționate în primul an de funcționare

 

În partea a doua a proiectului, în prima jumătate a lui 2019, administratorii de granturi oferă consultanță pentru rafinarea planurilor de afaceri și sprijin pentru înființarea noilor afaceri:

 

- program de consultanță-mentorat pentru rafinarea planurilor de afaceri selectate (ianuarie - iulie 2019);

 

- Accelerator de afaceri - tabără de antreprenoriat de 2 zile, care facilitează întâlnirea celor 54 de beneficiari de granturi cu consultanți, mentori, antreprenori, reprezentanți ai băncilor și alți invitați (ianuarie-februarie 2019);

 

- Kit de înființare a afacerii: metodologia legală și fiscală necesară deschiderii afacerii (ianuarie - iulie 2019).

 

Cel mai târziu în luna iulie 2019 trebuie înființate în mediul urban cele 54 de afaceri cu profil non-agricol selecționate pentru finanțare. Acestea vor trebui ca în cel mult 6 luni de funcționare să aibă minimum 2 angajați fiecare.

 

Implementarea planurilor de afaceri selecționate va fi monitorizată de către administratorii de grant pe perioada primului an de funcționare.

 

Acordarea celor 54 de granturi de până la 39.000 euro3 are loc după înființarea start-up-ului:


- după înființare, se acordă o primă tranșă de maximum 75%;

 

- tranșa finală, reprezentând diferența până la valoarea totală, se acordă după ce beneficiarul grantului dovedește realizarea, din activitatea curentă, în termen mai puțin de 12 luni, de venituri reprezentând minimum 30% din valoarea tranșei inițiale; în cazul nerealizării acestor condiții, tranșa finală nu va putea fi acordată.
 

- toată subvenția (tranșa 1 și tranșa 2) se va cheltui în primul an de implementare a afacerii.

 

 

Monitorizarea sustenabilității celor 54 de noi afaceri, după primul an de funcționare

 

După finalizarea primului an de funcționare a noilor afaceri (perioada finanțării din bugetul România Start-Up Plus), timp de alte 6 luni, administratorii de granturi vor întreprinde acțiuni de monitorizare/dezvoltare a activității și de sprijinire a sustenabilității celor 54 de afaceri.

 

După această perioadă de 6 luni, de sustenabilitate inițial asistată, cele 54 afaceri vor trebui să respecte în continuare angajamentele asumate (funcționarea afacerii în mediul urban cu cel puțin doi angajați etc) pentru cel puțin încă 12 luni.

 

La finalul proiectului, vom realiza și publica o cercetare calitativă și cantitativă a evoluției celor 54 de noi afaceri.
 

 

 

Contactați-ne dacă doriți să înființați o afacere non-agricolă în mediul urban al Regiunii Centru și dacă aveți domiciliul sau reședința în județele regiunii

Adresa de e-mail a liderului de consorțiu FNTM este antreprenor@fntm.ro.

 

Județul Alba
Sebastian Băeșan (Municipiul Alba Iulia)
E-mail: sebastian.baesan@apulum.ro
Tel: 0727895077

 

Județul Brașov
Sabina Milcoveanu (APRSC)
E-mail: sabina.milcoveanu@cumpararesponsabil.ro
Tel: 0737032505

Județul Covasna
Kinga Kristó
E-mail: kinga.kristo@gmail.com
Tel: 0745776950

 

Județul Covasna
Mihai Viseroiu (APRSC)
E-mail: mihai.viseroiu@cumpararesponsabil.ro

Tel: 0728108239

Județul Harghita
Tünde Csata (SC EDUKADO SRL)
E-mail: tunde.csata@metodica.ro
Tel: 0744138085

 

Județul Mureș
Răzvan Vlasiu (FNTM)
E-mail: razvan.vlasiu@fntm.ro
Tel: 0734449194

Județul Sibiu
Claudia Elena Pilat (FNTM)
E-mail: claudia.pilat@fntm.ro
Tel: 0745861220

 

 
1) Având denumirea oficială Start-up Plus - Antreprenoriat Urban în Centrul Țării, cod 104643, co-finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020, Proiectul Start-Up Urban este implementat de Fundația Națională a Tinerilor Manageri - FNTM, în calitate de lider de Consorțiu, alături de partenerii: Municipiul Alba Iulia, SC EDUKADO SRL și Asociația pentru Promovarea Responsabilității Sociale a Companiilor - APRSC.
Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 13.367.049,19 lei dintre care valoare eligibilă nerambursabilă FSE 11.328.462,16 lei și valoare eligibilă neramburabilă din bugetul național 1.987.908,46 lei.

 

2) Start-up Urban vizează dezvoltarea antreprenoriatului în Regiunea Centru a României, prin creșterea nivelului de educație antreprenorială a minimum 312 persoane, dintre care 252 angajați, inclusiv persoane ce desfășoară o activitate independentă și 60 șomeri și persoane inactive, sprijinirea înființării a 54 de afaceri cu profil non-agricol în mediul urban și crearea a minimum 108 noi locuri de muncă. Acțiunile Start-up Urban se desfășoară pe o perioadă de 36 luni, respectiv 22 ianuarie 2018 - 21 ianuarie 2021, în cele 6 județe ale Regiunii Centru (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu).

 

3) Fiecare dintre cele 54 de noi afaceri înființate prin Start-up Urban, denumirea oficială a proiectului fiind Start-up Plus - Antreprenoriat Urban în Centrul Țării, va fi finanțată cu maximum 39.000 de euro (calculat la cursul InforEuro aferent lunii august 2016).