Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional
Capital Uman (POCU) 2014 - 2020. Pentru informații detaliate despre
celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să
vizitați www.fonduri-ue.ro

Ultimul set de intrebari si raspunsuri pe marginea Planului de afacere Start-up Urban 20-09-2018

 

UPDATE Q&A 20.09.2018
Aici puteți citi integral secțiunea de întrebări și răspunsuri

 

 

►  Achizițiile second hand sunt acceptate ca eligibile pentru finanțare? 
Nu sunt acceptate achizițiile second hand (în general nu se acceptă pe fonduri nerambursabile).

 

►  Este permisă achiziția de vehicule?
Previzionarea în planul de afaceri a achiziției de vehicule va fi analizată și evaluată de către Comisia de selecție prin raportare exclusivă la specificul și necesitățile afacerii nou înființate. Prin procesul de selecție nu se va avea în vedere aprobarea sau respingerea punctuală a achiziției anumitor bunuri/ servicii/ lucrări, însă, prin punctajul acordat, se vor avea în vedere necesitatea și rezonabilitatea cheltuielilor, interdependența acestora de obținere a rezultatelor așteptate, prin raportarea tuturor elementelor propuse în planul de afacere depus spre finanțare.
În ceea ce privește modalitatea de achiziție a vehiculelor, vă aducem la cunoștință că până în prezent, prin documentele programatice adoptate la nivel național, sunt prevăzute în mod explicit drept cheltuieli eligibile din bugetul de minimis „cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional)”.
Totodată, potrivit prevederilor HG 399/2015, “Cheltuielile pentru achiziţia de autovehicule sau alte mijloace de transport, achiziţionate inclusiv în modalitatea prevăzută la art. 9, sunt eligibile dacă sunt indispensabile activităţilor prevăzute la art. 59 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 sau managementului operaţiunii. Valoarea cheltuielilor eligibile nu depăşeşte echivalentul a 15.000 euro, fără TVA, pentru fiecare autovehicul sau alte mijloc de transport achiziţionat.” 
În ceea ce privește încadrarea achiziției de vehicule în categoria „cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile)”, vă rugăm să rețineți că în etapa de evaluare și selecție a planurilor de afaceri, administratorul de grant nu va proceda la aprobarea sau respingerea în mod explicit a acestei cheltuieli și/sau a modalității de realizare a acesteia (cheltuială integrală din buget sau leasing operational).
Vă recomandăm totuși să luați în considerare și să previzionați riscurile care pot interveni în perioada de implementare și de monitorizare, din cauza lipsei actuale a reglementarilor explicite în acest domeniu.

 

►  Care sunt indicatorii pe care ar trebui să-i urmăm în cadrul secțiunii2.Descrierea afacerii și a strategiei de implementare a planului de afacere ?
Dorim să vedem în planul de afacere indicatorii pe care vi-i propuneți și care transpun în realitatea viziunea pe care o aveți asupra afacerii. Exemple posibile:
"în urmatorii 3 ani imi propun să am minim N clienți persoane juridice și M clienți persoane fizice",
"în anul 3 să am minim 2 puncte de lucru",
"peste 5 ani să fiu prima opțiune pentru clienții din zona/orașul......, cu un număr de.......... clienți",
"imi propun să ajung la o cifră afaceri de minimum.......'000 EUR în următorii x ani"
și altele similare.
Acestea vor arăta direcția și obiectivele pe care le intenționați prin afacerea dvs.

 

►  Este eligibilă concesionarea unui teren, pentru schema de minimis 3.7?
Răsunsul OIR POCU Centru este următorul: “Referitor la concesionarea de terenuri, Regulamentul EU 1303/2013 permite doar achiziționarea, închirierea sau contribuția în natură de terenuri, nu și concesionarea. În funcție de Program, desigur.
În plus, Ghidul OS 3.7 nu menționează ca eligibilă concesionarea (plata redevență). La fel HG 399/2015.”

 

►  Care este valoarea în lei a Grant-ului? 39000 euro x 4.4585 (curs InforEuro august 2016) = 173881.5 RON?
Cursul valutar este cel inclus Ghidului POCU 3.7 - România Start-up Plus, InforEuro aferent lunii august 2016 (1 euro = 4,4585 lei).
Da, valoarea maximă a grant-ului este de 173881,5 RON.

 

►  Intenționez să depun un proiect de plan de afacere, dar în același timp dețin și un PFA. Este necesar să inchid acest PFA, neexistând noțiunea de a renunța la pachetul majoritar de acțiuni în această situație?
În acest moment, la intrarea în concurs, nici pentru persoanele care sunt acționari majoritari în alte afaceri nu e necesar să renunțe la pachetul majoritar.
Doar la înființarea viitoarelor afaceri, până în iulie 2019, va fi necesar ca persoanele care sunt acționari majoritari în alta afacere să renunțe la această poziție majoritară.
În cazul PFA considerăm ca nu este necesară suspendarea/închiderea lui în 2019. Dacă în 2019 va apărea un punct de vedere diferit de la AM POCU va trebui să ținem cont de acest lucru înaintea semnării contractului de finațare.

 

►  TVA-ul este eligibil în a fi acoperit de grantul solicitat în ambele cazuri - firma plătitoare de TVA, firma neplătitoare de TVA?
Da, TVA-ul poate fi eligibil în condițiile obținerii certificatului și a declarației de nedeductibilitate a TVA în conformitate cu reglementările în vigoare. Documentele se obțin pentru toate cheltuielile purtătoare de TVA.

 

►  Este eligibil importul de materie primă din alte țări, și dacă da, există restrictii (ex: China)?
Nu este specificat, materia primă este o cheltuială eligibilă.
Achiziția din străinatate nu este interzisă, însă recomandăm respectarea principiilor/ prevederilor naționale în materie.

 

►  Există un procentaj maxim pentru cheltuieli neprevazute/ total buget? Și dacă da, acestea trebuie argumentate cumva?
Nu este prevazut acest acest tip de cheltuială în lista de cheltuieli eligibile POCU 3.7, pe care o puteți consulta aici.

 

►  Câte oferte trebuie să atașăm la planul de afacere pentru fundamentarea bugetului?
Fundamentarea riguroasă a bugetului afacerii reprezintă un element ce va fi avut în vedere în evaluare.
Nu există o limită minimă cu privire la aspectul semnalat.

 

►  Depunerea planului de afacere în varianta electronică se va face pe e-mail sau CD?
Depunerea în varianta electronică se face în oricare din aceste variante, către expertul local din județul dvs.
Recomandăm ca la depunerea dosarului în format fizic și electronic să se verifice împreună cu expertul Start-up Urban existența și buna funcționare a documentelor electronice și a pitch-ului video.

 

►  Câte luni pot fi decontate salariile din proiect, în perioda de implementare?
Salariile personalului angajat pot fi decontate pe o perioadă între minimum 6 și maximum 12 luni, adică pe perioada cheltuirii grant-ului.
Reamintim că cele 2 persoane trebuie angajate în primele 6 luni de funcționare a afacerii și vor fi menținute și în perioada de sustenabilitate. Prin urmare, cei 2 angajați vor fi menținuți pentru minimum 2 ani (minim 6 luni în etapa de implementare, 6 în luni etapa de sustenabilitate inițială și încă 12 luni sustenabilitate post-etape).

 

►  Cele 2 locuri de muncă trebuie să fie cu normă întreagă?
Nu se specifică obligația de a angaja personalul cu norma intreagă.

 

►  Trebuie să trimit o adresă oficială la INS pentru alegerea codului CAEN potrivit?
Nu.

 

►  Trebuie să rezerv nume la Registrul Comertului?
În acest moment, nu.

 

►  În legatură cu spațiul, dacă nu am găsit înca unul, ce trebuie să fac? Îmi este îndeajuns dacă iau o ofertă de la o agenție imobiliară și o atașez în planul de afacere? 
La momentul evaluării planului de afacere nu e necesară dovada existenței sediului.
În cazul în care poziționarea sediului este importantă pentru succesul afacerii este recomandabil să acordați un interes sporit acestui aspect.

 

►  În ceea ce privește dovada punctului de lucru și a sediului social, trebuie să avem contracte semnate înainte de depunerea planului de afacere?
Având în vedere că afacerea nu este inființata acum, ci se va inființa anul viitor, prin proiect, nu este necesară această dovadă la acest moment.

 

 

Citiți integral secțiunea de întrebări și răspunsuri.