Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional
Capital Uman (POCU) 2014 - 2020. Pentru informații detaliate despre
celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să
vizitați www.fonduri-ue.ro

Cine se poate înscrie? 19-02-2018

 

În proiectul Start-up Urban se pot înscrie, până în 21 aprilie 2018, persoanele care doresc să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban al Regiunii Centru, într-unul din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș sau Sibiu.

 

Sunt eligibile persoanele care:


- au domiciliul sau reședința în mediul urban și rural al acestei regiuni,
 

- au vârsta cuprinsă între 18 - 64 de ani,
 

- care au absolvit cel puțin învățământul gimnazial și
 

- au statutul pe piața muncii de angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă (persoane fizice autorizate, titulari ai întreprinderilor individuale și membri ai întreprinderilor familiale), șomeri sau persoane inactive (student, persoană casnică, pensionar etc.).

 

Înscrierea în proiectul Start-Up Urban se face la experții în antreprenoriat din fiecare județ al Regiunii Centru.

 

 

Nu sunt eligibili...

 

 

Nu se pot înscrie tinerii cu vârsta între 16-24 ani care nu urmează nicio formă de învățământ și nu au un loc de muncă.

 

 

Nu sunt eligibile persoanele care s-au înregistrat și participă la acțiuni similare, la cursuri co-finanțate din fonduri nerambursabile de specializare/perfecționare în competențe antreprenoriale, acreditate de Autoritatea Națională pentru Calificări.

 

 

De asemenea, nu se pot înscrie persoanele din echipa de proiect, asociații sau angajații din cadrul liderului de consorțiu și partenerilor acestuia și nici rudele sau afinii de până la gradul doi ai acestora.