Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional
Capital Uman (POCU) 2014 - 2020. Pentru informații detaliate despre
celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să
vizitați www.fonduri-ue.ro

Granturi pentru cele 54 de noi afaceri 20-02-2018

 

 

Start-Up Urban este construit ca o schemă de granturi din linia de finanțare România Start Up Plus, cei patru parteneri ai consorțiului fiind administratori de grant.

 

Cele 54 de granturi vor fi acodate pentru 54 idei de afaceri non-agricole, în Regiunea Centru, idei selectate în cadrul Concursului de planuri de afaceri care încununează prima etapă a proiectului ce a vizat educația antreprenorială. Acest Concurs realizează practic tranziția de la etapa I a proiectului (promovarea culturii antreprenoriale) către etapa a II - consultanță pentru înființarea a 54 noi afaceri, acordarea granturilor și implementarea planurilor de afaceri selectate.

 

Concurs de planuri de afaceri

 

Concursul de planuri de afaceri se desfășoară în perioada august - noiembrie 2018. În cadrul acestui concurs, 54 de planuri de afaceri vor fi selectate pentru a fi finanțate cu granturi de maximum 39.000 euro fiecare (calculat la cursul InforEuro aferent lunii august 2016), în baza unei metodologii de aplicare și selecție anunțate prin proiect.

 

Aplicanții la concursul de planuri de afaceri vor trebui:

 

- să pregătească planul de afacere,

- să pregătească un pitch video de prezentare a ideii de afacere în maximum 3 minute,

- să susțină un interviu cu comisia de selecție.

 

În perioada noiembrie 2018 - ianuarie 2019, vor fi organizate stagii de practică pentru cei 54 de beneficiari cu planuri de afaceri selecționate pentru a primi finanțare, în organizații cu obiect de activitate similar cu cel al afacerilor ce vor fi înființate prin proiect.

 

 

Lansarea celor 54 de noi afaceri și acordarea granturilor

 

Înființarea în mediul urban a celor 54 de afaceri cu profil non-agricol se va realiza până cel târziu în iunie - iulie 2019, de către beneficiarii cu planuri de afaceri selectate prin concursul organizat în prima etapă a proiectului, între august - noiembrie 2018, după ce aceștia au parcurs stagii de practică și au beneficiat de consultanță-mentorat.


După înființarea afacerilor, beneficiarii vor înștiința și vor transmite către administratorii schemei de grant dovezile de înființare a întreprinderii. 

 

Ulterior înființării, fiecare dintre cele 54 de întreprinderi va primi, în două tranșe, ajutorul de minimis în valoare de maximum 39.000 euro.

 

O primă tranșă de maximum 75% se acordă după înființarea afacerii.

 

Tranșa finală, reprezentând diferența până la valoarea totală, se acordă după ce beneficiarul grantului dovedește realizarea din activitatea curentă, în termen de 12 luni, de venituri reprezentând minimum 30% din valoarea tranșei inițiale. În cazul nerespectării acestor condiții, tranșa finală nu va fi acordată.

 


Beneficiarii vor implementa planurile de afaceri pe perioada primelor 12 luni de funcționare și finanțare, urmărind realizarea obiectivelor și angajarea, în maximum 6 luni de la semnarea contractului de subvenție, a cel puțin 2 persoane cu domiciliul în Regiunea Centru.

 

După lansarea noilor afaceri, activitatea de consultanță/ mentorat oferită celor 54 de beneficiari încetează, începând acțiunea de monitorizare a implementării planurilor de afaceri.
 

În acest prim an de funcționare, activitatea celor 54 de afaceri înființate va fi monitorizată de către administratorii schemei de grant (liderul de consorțiu și partenerii proiectului), prin monitori județeni. În baza informațiilor primite și analizei acestora, administratorii de grant vor realiza recomandări și indicații de corectare a eventualelor abateri.