Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional
Capital Uman (POCU) 2014 - 2020. Pentru informații detaliate despre
celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să
vizitați www.fonduri-ue.ro

Monitorizarea sustenabilității noilor afaceri 20-02-2018

 

În această ultimă etapă a proiectului, administratorii de granturi vor desfășura acțiuni de monitorizare a sustenabilității noilor afaceri înființate.

 

Astfel, după finalizarea primului an de funcționare a noilor afaceri (perioada finanțării), timp de alte 6 luni, administratorii de granturi vor întreprinde acțiuni de monitorizare/ dezvoltare a activității și de sprijinire a sustenabilității celor 54 de noi afaceri.
Aceasta perioadă urmează să acopere cea de-a doua parte a anului 2020. 

 

Uterior, după aceste 6 luni de sustenabilitate inițială (asistată de administratorii de granturi), cele 54 de noi afaceri înființate prin Start-Up Urban vor trebui să continue să respecte timp de cel puțin încă alte 12 luni angajamentele asumate - funcționarea afacerii în mediul urban, cu cel puțin doi angajați etc.

 

În ultimele luni ale proiectului, administratorii de granturi vor derula o cercetare calitativă și cantitativă, prin interviuri și chestionare online aplicate beneficiarilor de finanțare. Cercetarea urmează să reliefeze bunele practici ale celor 54 de beneficiari cu planuri de afacere finanțate prin proiect, problemele întâmpinate și depășite în prima etapă de funcționare ca start-up-uri, greșelile făcute, lecțiile învățate, oportunitățile fructificate în afacere, posibilitățile și modalitatea de extindere a afacerilor spre un nou stadiu de dezvoltare și apoi maturitate, importanța sprijinului acordat în proiect prin formare, consultanță-mentorat, evidențierea poveștilor de succes lansate și modul de dezvoltare a afacerilor finanțate prin proiect. Materialul de cercetare „Antreprenoriat Urban în Centrul Țării” va fi promovat pentru transferul rezultatelor proiectului către cei interesați.