Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional
Capital Uman (POCU) 2014 - 2020. Pentru informații detaliate despre
celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să
vizitați www.fonduri-ue.ro

Întrebări frecvente - AFACERI FINANȚABILE 22-03-2018

Întrebari și răspunsuri pe marginea Planului de afacere Start-up Urban

 

UPDATE Q&A 27.02.2019

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman - AM POCU a publicat în 26.02.2019 un set de întrebări și răspunsuri pentru a sprijini beneficiarii care implementează proiecte în cadrul schemelor de ajutor de minimis România Start-up Plus.

 

Vă invităm să consultații actualizările AMPOCU, pe site-ul fonduri-ue.ro aici.
 

 

►  Achizițiile second hand sunt acceptate ca eligibile pentru finanțare? 
Nu sunt acceptate achizițiile second hand (în general nu se acceptă pe fonduri nerambursabile).

 

►  Este permisă achiziția de vehicule?
Previzionarea în planul de afaceri a achiziției de vehicule va fi analizată și evaluată de către Comisia de selecție prin raportare exclusivă la specificul și necesitățile afacerii nou înființate. Prin procesul de selecție nu se va avea în vedere aprobarea sau respingerea punctuală a achiziției anumitor bunuri/ servicii/ lucrări, însă, prin punctajul acordat, se vor avea în vedere necesitatea și rezonabilitatea cheltuielilor, interdependența acestora de obținere a rezultatelor așteptate, prin raportarea tuturor elementelor propuse în planul de afacere depus spre finanțare.
În ceea ce privește modalitatea de achiziție a vehiculelor, vă aducem la cunoștință că până în prezent, prin documentele programatice adoptate la nivel național, sunt prevăzute în mod explicit drept cheltuieli eligibile din bugetul de minimis „cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional)”.
Totodată, potrivit prevederilor HG 399/2015, “Cheltuielile pentru achiziţia de autovehicule sau alte mijloace de transport, achiziţionate inclusiv în modalitatea prevăzută la art. 9, sunt eligibile dacă sunt indispensabile activităţilor prevăzute la art. 59 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 sau managementului operaţiunii. Valoarea cheltuielilor eligibile nu depăşeşte echivalentul a 15.000 euro, fără TVA, pentru fiecare autovehicul sau alte mijloc de transport achiziţionat.” 
În ceea ce privește încadrarea achiziției de vehicule în categoria „cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile)”, vă rugăm să rețineți că în etapa de evaluare și selecție a planurilor de afaceri, administratorul de grant nu va proceda la aprobarea sau respingerea în mod explicit a acestei cheltuieli și/sau a modalității de realizare a acesteia (cheltuială integrală din buget sau leasing operational).
Vă recomandăm totuși să luați în considerare și să previzionați riscurile care pot interveni în perioada de implementare și de monitorizare, din cauza lipsei actuale a reglementarilor explicite în acest domeniu.

 

►  Care sunt indicatorii pe care ar trebui să-i urmăm în cadrul secțiunii 2.Descrierea afacerii și a strategiei de implementare a planului de afacere ?
Dorim să vedem în planul de afacere indicatorii pe care vi-i propuneți și care transpun în realitatea viziunea pe care o aveți asupra afacerii. Exemple posibile:
"în urmatorii 3 ani imi propun să am minim N clienți persoane juridice și M clienți persoane fizice",
"în anul 3 să am minim 2 puncte de lucru",
"peste 5 ani să fiu prima opțiune pentru clienții din zona/orașul......, cu un număr de.......... clienți",
"imi propun să ajung la o cifră afaceri de minimum.......'000 EUR în următorii x ani"
și altele similare.
Acestea vor arăta direcția și obiectivele pe care le intenționați prin afacerea dvs.

 

►  Este eligibilă concesionarea unui teren, pentru schema de minimis 3.7?
Răsunsul OIR POCU Centru este următorul: “Referitor la concesionarea de terenuri, Regulamentul EU 1303/2013 permite doar achiziționarea, închirierea sau contribuția în natură de terenuri, nu și concesionarea. În funcție de Program, desigur.
În plus, Ghidul OS 3.7 nu menționează ca eligibilă concesionarea (plata redevență). La fel HG 399/2015.”

 

►  Care este valoarea în lei a Grant-ului? 39000 euro x 4.4585 (curs InforEuro august 2016) = 173881.5 RON?
Cursul valutar este cel inclus Ghidului POCU 3.7 - România Start-up Plus, InforEuro aferent lunii august 2016 (1 euro = 4,4585 lei).
Da, valoarea maximă a grant-ului este de 173881,5 RON.

 

►  Intenționez să depun un proiect de plan de afacere, dar în același timp dețin și un PFA. Este necesar să inchid acest PFA, neexistând noțiunea de a renunța la pachetul majoritar de acțiuni în această situație?
În acest moment, la intrarea în concurs, nici pentru persoanele care sunt acționari majoritari în alte afaceri nu e necesar să renunțe la pachetul majoritar.
Doar la înființarea viitoarelor afaceri, până în iulie 2019, va fi necesar ca persoanele care sunt acționari majoritari în alta afacere să renunțe la această poziție majoritară.
În cazul PFA considerăm ca nu este necesară suspendarea/închiderea lui în 2019. Dacă în 2019 va apărea un punct de vedere diferit de la AM POCU va trebui să ținem cont de acest lucru înaintea semnării contractului de finațare.

 

►  TVA-ul este eligibil în a fi acoperit de grantul solicitat în ambele cazuri - firma plătitoare de TVA, firma neplătitoare de TVA?
Da, TVA-ul poate fi eligibil în condițiile obținerii certificatului și a declarației de nedeductibilitate a TVA în conformitate cu reglementările în vigoare. Documentele se obțin pentru toate cheltuielile purtătoare de TVA.

 

►  Este eligibil importul de materie primă din alte țări, și dacă da, există restrictii (ex: China)?
Nu este specificat, materia primă este o cheltuială eligibilă.
Achiziția din străinatate nu este interzisă, însă recomandăm respectarea principiilor/ prevederilor naționale în materie.

 

►  Există un procentaj maxim pentru cheltuieli neprevazute/ total buget? Și dacă da, acestea trebuie argumentate cumva?
Nu este prevazut acest acest tip de cheltuială în lista de cheltuieli eligibile POCU 3.7, pe care o puteți consulta aici.

 

►  Câte oferte trebuie să atașăm la planul de afacere pentru fundamentarea bugetului?
Fundamentarea riguroasă a bugetului afacerii reprezintă un element ce va fi avut în vedere în evaluare.
Nu există o limită minimă cu privire la aspectul semnalat.

 

►  Depunerea planului de afacere în varianta electronică se va face pe e-mail sau CD?
Depunerea în varianta electronică se face în oricare din aceste variante, către expertul local din județul dvs.
Recomandăm ca la depunerea dosarului în format fizic și electronic să se verifice împreună cu expertul Start-up Urban existența și buna funcționare a documentelor electronice și a pitch-ului video.

 

►  Câte luni pot fi decontate salariile din proiect, în perioda de implementare?
Salariile personalului angajat pot fi decontate pe o perioadă între minimum 6 și maximum 12 luni, adică pe perioada cheltuirii grant-ului.
Reamintim că cele 2 persoane trebuie angajate în primele 6 luni de funcționare a afacerii și vor fi menținute și în perioada de sustenabilitate. Prin urmare, cei 2 angajați vor fi menținuți pentru minimum 2 ani (minim 6 luni în etapa de implementare, 6 în luni etapa de sustenabilitate inițială și încă 12 luni sustenabilitate post-etape).

 

►  Cele 2 locuri de muncă trebuie să fie cu normă întreagă?
Nu se specifică obligația de a angaja personalul cu norma intreagă.

 

►  Trebuie să trimit o adresă oficială la INS pentru alegerea codului CAEN potrivit?
Nu.

 

►  Trebuie să rezerv nume la Registrul Comertului?
În acest moment, nu.

 

►  În legatură cu spațiul, dacă nu am găsit înca unul, ce trebuie să fac? Îmi este îndeajuns dacă iau o ofertă de la o agenție imobiliară și o atașez în planul de afacere? 
La momentul evaluării planului de afacere nu e necesară dovada existenței sediului.
În cazul în care poziționarea sediului este importantă pentru succesul afacerii este recomandabil să acordați un interes sporit acestui aspect.

 

►  În ceea ce privește dovada punctului de lucru și a sediului social, trebuie să avem contracte semnate înainte de depunerea planului de afacere?
Având în vedere că afacerea nu este inființata acum, ci se va inființa anul viitor, prin proiect, nu este necesară această dovadă la acest moment.

 

UPDATE Q&A 18.09.2018

 

►  Proiecțiile de Cont de profit & pierdere și de cash-flow sunt obligatorii? 
Proiectiile de Cont de profit & pierdere și de cash-flow pe 3 ani sunt cerute în metodologia de evaluare. 
În cazul în care nu s-ar prezenta aceste proiecții, planul nu ar putea fi evaluat corespunzător, sau s-ar solda cu depunctări semnificative. 
Așadar, a nu prezenta proiecțiile pe 3 ani nu reprezintă motiv de respingere a Planului, ci motiv de depunctare semnificativă de către evaluatori.

 

UPDATE Q&A 11.09.2018

 

 Aplicanții pot să vină cu membrii familiei la interviul din Concursul de planuri de afaceri?
Doar în cazul în care persoana respectivă/ rudă este crucială pentru afacere (CV-ul acestei persoane este în dosar). 
În alte cazuri, NU.

                                       

 

 Pitch-ul video cate puncte valorează? 
Pitc-ul video este condiție de acceptare a Planului de afacere depus în concurs și de intrare apoi în interviu. Nu are un punctaj. Acest pitch doar completează Documentul – Planul de afacere depus în concurs. 
Pitch-ul ne ajută ca cei din comisia de concurs Start-up Urban să cunoască aplicantul/ antreprenorul, chiar înainte de interviu, adică din momentul în care evaluează planul de afacere tiparit și vizionează pitch-ul.

 

 Interpretarea noțiunilor din  Cap. 8) Bugetare, investiţii, proiecţii financiare privind afacerea, din cadrul Anexei 3 a Metodologiei de Concurs: ”Model orientativ Start-up Urban pentru PLAN DE AFACERE”: Anul 1 este anul în care derulează finanțarea, aproximativ Iunie 2019 - Mai 2020? Sau  mai degrabă acela este Anul 0, iar previziunile se fac pe trei ani, anul 0 fiind anul implementării planului de afacere? 
Anul 1 este cel de implementare, trebuie ca și în acel an să existe venituri semnificative, ținând cont și de pragul necesar pentru a primi a doua tranșă. Deci cerem Anul 1 de implementare și înca doi ani de proiecție. Nu e obligatoriu să se menționeze lunile (ex: iunie-mai), pentru că pot exista abateri. Este suficient sa se indice: 
Luna 1 .... Luna 12 din Anul 1. Acceptăm și trimestrial dacă nu se poate identifica exact la nivel de luna.
Anul 2 și Anul 3 cel puțin la nivel de ani (se poate defalca trimestrial sau lunar, dar nu e obligatoriu din anul 2 mai departe).    

 
 

 Disponibil cash la începutul anului: este suma din contul curent + capital social de 200 lei după caz + creditare firmă de la asociați? 
La inceputul Anului 1, adică la începutul funcționării firmei: capital social (minim 200 RON dar pot fi și situații cu capital social mai mare) + creditare firmă de către asociați. Practic, acest lucru arată disponibilitatea asociaților de a sprijini afacerea. 
La inceputul Anului 2 se preia finalul Anului 1 și așa mai departe.

 

 Total încasări din activitatea curentă: includem sumele încasate din facturile emise sau din bonuri tăiate?
Sunt sumele din facturile încasate + bonuri de casă emise, după caz.
Daca antreprenorul estimează că unele facturi se vor încasa la un anumit termen (de ex. 1 luna), rezultă că încasarile din Anul 1 vor fi mai mici decat veniturile înregistrate în contabilitate. Va exista un decalaj de o lună pentru o parte din facturi, care vor fi încasate în anul 2.

 

 Definirea completă cf. listei cheltuielilor eligibile a elementelor care compun cheltuieli de  investiţii (achiziţii utilaje, echipamente IT&C, alte active) şi pentru cheltuieli curente (salarii, inclusiv contribuţii, chirii etc.). 
De exemplu activele care au valoare sub 2500 lei, sau leasingul operațional a unui activ fix este considerată cheltuială de investiție? 
Leasing-ul operațional este considerat cheltuială curentă.
Cu privire la activele sub 2500 lei, într-adevar este o discuție: ele sunt ca niște investiții (ex. imprimanta și altele), însă în contabilitate sunt trecute pe cheltuieli. Vom accepta oricare variantă detaliată de aplicant. Poate sa le enumere la cheltuieli privind investițiile și să precizeze că din punct de vedere contabil, unele achiziții sub 2500 lei vor aparea pe cheltuieli. Nu cerem să se cunoască acest detaliu (< 2500 lei) care ține de contabilitate mai degrabă, așadar nu vom puncta/ depuncta vreo variantă sau alta de prezentare.

 

 

 La calcularea pragului de rentabilitate trebuie luată în considerare subvenția la venituri?
În definiție clasică nu trebuie luată în considerare, pragul de rentabilitate reprezintă punctul în care veniturile încasate din vânzarea producției acoperă în întregime cheltuielile variabile aferente producției respective și cheltuielile fixe ale perioadei, astfel încat întreprinderea nu obține nici beneficiu, dar nici pierderi. 
Corect, subvenția nu este un venit, ci este o sursă de finanțare, apare în numerarul de finanțare. Nu apare în calculul pragului de rentabilitate.

 

 Ce reprezintă sintagma: ”Numerar în Investiţii”? 
Reprezintă cash-ul alocat către investiții, cheltuielile cu investițiile (achiziţii utilaje, echipamente IT&C, alte active).
În principiu este cu semnul minus (-), reprezentând ieșiri de cash odată cu achiziția activelor. Doar la dezinvestiții este cu semnul plus (+), reprezentând vânzări de active, ceea ce nu este cazul aici.

 

 Există un standard impus sau cerințe minimale pentru cercetarea de marketing, pentru chestionare?
Nu există un standard minimal.

 

 Există un standard impus sau cerințe minimale pentru intenții de cumpărare? 
Pornind de la precomenzi, intenții exprimate pe e-mail de la clienți potențiali sau într-un document, aici gradul de certitudine este mai mare. 
Pana la exemple precum: "am primit în ultimele 3 luni solicitări în valoare de........ pe care nu le-am putut onora, neavând echipamente necesare/ neavând capacitate"; 
"am primit în ultimele 6 luni un număr de N solicitari......."; 
"am întrebat X potențiali cumparători din orașul/ județul / regiunea...... și Y% au răspuns că ar cumpăra serviciul/ produsul".
Ce dorim să verificăm este faptul ca acel business are o cerere care poate fi imediat satisfacută, înca din primele luni ale existenței afacerii. De aceea cerem orice tip de dovezi care să arate existența clienților potențiali.

 

 În cazul business-urilor care au drept clienţi persoane fizice, antreprenorul poate derula un studiu care să demonstreze existenţa cererii pentru acele servicii, a puterii de cumparăre şi a disponibilităţii segmentelor de clienţi identificate de a plăti pentru acele produse şi servicii, într-un volum suficient, încă din primele 6 luni de existenţă a firmei.  Din acel studiu trebuie să reiasă estimarea intenţiilor de cumpărare în primele 6 luni. Există cerințe minimiale pentru acest studiu?
Studiul poate fi:
- pentru activități pe care le desfășoară deja, să ne detalieze un istoric și experiența sa, plus sondaj privind piața:  "desfășor activitatea ... am mai vândut N produse sau servicii către N clienți într-un interval de.... ",   "am întrebat X potențiali consumatori și Y% au răspuns că ar cumpăra produsul/ serviciul";
- pentru activități noi, în care nu a activat: un sondaj, un chestionar aplicat pe un număr relevant de clienți, din care să reiasă concluzii cum ar fi:
"am intrebat X potențiali cumpărători din orașul / județul / regiunea...... și Y% au răspuns că ar cumpara produsul/ serviciul";
Ideal să cuprindă și răspunsuri de la clienții potențiali legate de preț, pentru a valida și prețurile la care va vinde.
Ne interesează în final să știm că antreprenorul a luat pulsul consumatorului către care va vinde.

 

 Pentru Anexa 4 a Metodologiei de Concurs Start-up Urban Grila de evaluare, punctul 7, litera b. 
Ce categorii de cheltuieli include ”cheltuieli de investiţie operaţionale”? Se referă la ”cheltuieli totale de investiţie şi operaţionale ”. 
Da, cheltuieli “totale de investiție și operaționale".

 

 Un business care va suporta din surse proprii, sau din alte surse, cheltuieli de investiţie şi operaţionale de 14.625 EUR până la primirea tranşei de 75% din suma totală, va primi 5 puncte. Cand trebuie să facă inițiatorul start-up-ului dovada existenței banilor? În etapa de precontractare? Care este cursul valutar la care se face conversia? 
La momentul evaluării planului de afacere, evaluatorii vor aprecia credibilitatea acelor cifre și a acelor surse. Vor fi intrebări de clarificare prin care se va identifica dacă cifrele sunt viabile și reale. 
Punctele din grila Start-up Urban au fost gândite tocmai pentru ca antreprenorul să aibă în vedere: să aducă co-finanțare deși nu îl obligă Ghidul, să aibă pre-finanțare pentru a-și mări șansele în business-ul sau; este bine pentru business, nu doar pentru un punctaj mai bun. 
Momentul dovezii banilor: nu cerem obligatoriu extras de cont, pentru că e posibil să nu aibă toți banii de cofinanțare, pre-finanțare înca de la început. Din discuții, solicitări de clarificări, antreprenorul explică mai detaliat de unde va aduce acei bani. 
Cursul valutar este cel inclus Ghidului POCU 3.7 - România Start-up Plus, InforEuro aferent lunii august 2016 (1 euro = 4,4585 lei).

 

 Trebuie solicitat și cheltuit obligatoriu tot grantul sau nu? ”cheltuielile totale în primele 12 luni/ suma totală solicitată < 1, se vor acorda 0 puncte.  Exemplu: cheltuieli totale de investiţie şi operaţionale pe 12 luni de 25.000 EUR şi suma totală solicitată de 39.000 EUR.” 
DA, tot grantul trebuie cheltuit în primul an de implementare. 
Unii vor fi in situația "cheltuieli totale în primele 12 luni/ suma solicitata = 1". 
Ce am dorit să punctăm sunt situațiile cu > 1. 
Cel mai probabil nu vom primi planuri de afaceri cu < 1 aici, dar acest lucru nu afecteaza punctarea celorlalte variante.

 

 Antreprenorul poate finanţa cheltuielile totale (de investiţie şi operaţionale) înainte de a încasa 75% din suma totală solicitată. Punctajul se va acorda dupa formula: 
10 x (Cheltuieli totale suportate în business până la prima tranşă din subvenţie/ prima tranşă din suma totală) = punctaj. Exemplu: dintr-o sumă totală de 39.000 EUR, procentul de 75% reprezintă 29.250 EUR. Un business care va suporta din surse proprii, sau din alte surse, cheltuieli de investiţie şi operaţionale de 14.625 EUR până la primirea tranşei de 75% din suma totală, va primi 5 puncte.
Când va fi transferată prima tranșă a grantului către antreprenor? Dar a doua tranșă?
Înființarea în mediul urban a celor 54 de afaceri cu profil non-agricol se va realiza până cel târziu în iunie - iulie 2019, de către beneficiarii cu planuri de afaceri selectate prin concursul organizat în prima etapă a proiectului, între august - noiembrie 2018, după ce aceștia au parcurs stagii de practică și au beneficiat de consultanță-mentorat.
După înființarea afacerilor, beneficiarii vor înștiința și vor transmite către administratorii schemei de grant (echipa proiectului Start-up Urban) dovezile de înființare a întreprinderii.

Ulterior înființării, fiecare dintre întreprinderi va primi, în două tranșe, ajutorul de minimis în valoare de maximum 39.000 euro.

 

Mecanismul de primire a celor două tranșe din grant va fi următorul:

  • - după înființarea afacerii și semnarea contractului de  ajutor de minimis între beneficiarii cu planuri de afaceri selectate și administratorii de grant aferenți, aceste documente vor sta la baza solicitării de cereri de plată;
  • - menționăm că la fiecare din cele 2 tranșe echipa Start-up Urban va centraliza documentele beneficiarilor și le va include în cereri de plată comune;
  • - cererile de plată vor fi solicitate de către echipa Start-up Urban de la Autoritatea de Management – AM POCU, prin intermediul Organismului Intermediar Centru – OIR Centru;
  • - în baza documentelor justificative ce vor însoți cererile de plată (acte de înființare ale întreprinderilor etc.) AM va verifica și valida sumele solicitate și va vira aceste sume în conturile administratorilor de grant Start-up Urban;
  • - administratorii de grant au obligativitatea ca în maximum 5 zile de la primirea banilor să vireze în conturile beneficiarilor sumele corespunzătoare fiecăruia.

 

O primă tranșă de maximum 75% se acordă după înființarea afacerii.

 

Ideal ar fi ca prima tranșă de maximum 75% să fie primită încă de la inceput, sau în luna 1-2 după ce s-a înființat afacerea. Însa pot exista întarzieri neimputabile nici nouă administratorilor de grant, nici antreprenorului, iar antreprenorul să fie nevoie să achite  diverse obligații înaintea primirii primei tranșe (ex: chirii în avans în unele cazuri, salarii și contribuții, achiziții sau cheltuieli unde furnizorii nu acceptă o plată întârziată).

 

De aceea este important ca antreprenorul să aibă o anumită rezervă financiară care să fie folosită pâna la momentul primirii primei tranșe, pentru a nu exista întârzieri la punerea în practică a calendarului de implementare asumat prin planul de afacere selectat.

 

Din acest motiv punctăm aceasta disponibilitate financiară a antreprenorului, dar sperăm ca acesta să nu fie nevoit să finanțeze pentru un interval de timp prea mare.

 

A doua tranșă de minimum 25% (reprezentând diferența până la valoarea totală a grantului), ar trebui să se acceseze cel târziu în lunile 9-10 (cu condiția obținerii de venituri reprezentând minimum 30% din valoarea tranșei inițiale; în cazul nerespectării acestor condiții, tranșa finală nu va fi acordată), astfel încât să poată fi cheltuită integral și a doua tranșă până la finalul primului an de implementarea afacerii.

 

 

Q&A 22.03.2018

 

Când pot să înființez firma și să încep activitatea?

În vederea oferirii unui sprijin pentru înființarea și demararea întreprinderii, experții proiectului vor oferi începând cu ianuarie 2019 sesiuni de consultanță-mentorat pentru persoanele selectate în Concursul de planuri de afaceri (august-noiembrie 2018) oportunitatea de participare la un accelerator de afaceri - tabără de antreprenori și vor elabora un Kit de înființare a afacerii, ce va conține metodologia legală și fiscală necesară deschiderii afacerii, cu posibile particularități în funcție de tipurile de agenți economici și domeniile de activitate.

Înființarea în mediul urban a celor 54 de afaceri cu profil non-agricol se va realiza de către beneficiarii cu planuri de afaceri selectate, în perioada ianuarie - iulie 2019, timp în care aceștia vor înstiința și vor transmite către administratorii schemei de grant dovezile de înființare a întreprinderii.

 

Pot deschide o afacere în orice domeniu?

Conform Ghidului Solicitantului, în cadrul acestei linii de finanțare pot fi finanțate orice afaceri cu excepția următoarelor:

a) ajutoarele acordate întreprinderilor care işi desfăsoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comuna a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 17/21.01.2000;

b) ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în Anexa 1 a Tratatului CE;

c) ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul transformării şi comercializării produselor agricole, prevăzute în Anexa nr. 1 a Tratatului CE, în următoarele cazuri:

- atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în cauză achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză;

- atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către producători primari.

d) ajutoarele destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, ajutoarele destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e) ajutoarele subordonate folosirii mărfurilor naționale în locul celor importate;

f) ajutoarele pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri.

 

Citiți mai multe despre tipurile afacerile care pot primi finanțare prin proiect:  startup.fntm.ro/tipuri-de-afaceri-ce-pot-primi-finantare.

 

Pentru concursul de plan de afaceri, veți pune la dispoziția aplicanților o structură de plan de afacere?

Da, vom pune la dispoziția persoanelor interesate un format indicativ minimal de plan de afacere, care va fi publicat și pe site în perioada următoare.

UPDATE: Vă invităm să consultați Metodologia de selecție a planurilor de afaceri Start-up Urban.

 

Îmi pot schimba ideea inițială de afacere descrisă în formularul de aplicare la formare?

Da. Dacă pe durata participării la cursul de formare în competențe antreprenoriale realizați că puteți îmbunătăți ideea inițială sau chiar doriți să o schimbați, puteți face acest lucru și puteți  participa cu o ideea de afacere diferită la concurs.

 

Ce obligații am după obținerea sprijinului nerambursabil?

Dacă ați obținut sprijinul nerambursabil pentru finanțarea afacerii dumneavoastră, veți avea obligația respectării tuturor prevederilor contractului de subvenție care va fi semnat la acel moment.

 

Cât timp minim trebuie să fie funcțională afacerea finanțată, în condițiile stabilite la momentul contractului de finanțare/subvenție?

Afacerea trebuie să fie funcțională și să respecte toate condițiile de acordare a finanțării pentru 30 de luni de la momentul înființării semnării contractului de subvenție (UPDATE 27.02.2019 conform răspunsuri AMPOCU):

18 luni inițial (etapa implementare din proiect: 12 luni în primul an de funcționare - implementare Plan afacere + Etapa sustenabilitate din proiect - 6 luni de sustenabilitate inițială asistată)

12 luni de sustenabilitate post etapa de implementare și etapa de sustenabilitate.

Dacă afacerea demarează mai repede de L18 (iunie-iulie 2019), sustenabilitatea poate demara în perioada de implementare a proiectului, nu neapărat după finalizarea lui.

Vă indicăm să consultați prezentarea proiectului pe site în secțiunea Cine suntem.

 

Cât timp trebuie menținuți angajații în afacerea înființată?

Cele 2 persoane trebuie angajate în primele 6 luni de funcționare a afacerii și vor fi menținute și în perioada de sustenabilitatea. Prin urmare, cei 2 angajați vor fi menținuți pentru minimum 2 ani (minim 6 luni în etapa de implementare, 6 în luni etapa de sustenabilitate inițială și încă 12 luni sustenabilitate post-etape).

 

Trebuie să angajez cele două persoane înainte de a semna contractul de subvenție?

Nu. Punerea în practică a planului de afaceri, anexă la contractul de subvenție, se va face doar după semnarea contractului.

 

Administratorul/acționarul majoritar poate fi unul dintre cei doi angajați pe care firma trebuie să îi angajeze?

Da, administratorul firmei/acționarul majoritar poate fi unul dintre cei doi angajați.

 

Trebuie să fiu acționar majoritar în compania pe care o înființez?

Da. În cazul în care sunteți deja acționar majoritar într-o altă întreprindere, înaintea semnării contractului de subvenție din cadrul acestui proiect trebuie să renunțați la această calitate.  

 

Cum se utilizează banii? Se fac cereri de plata sau cereri de rambursare (plătesc eu și apoi în baza documentelor justificatorii mi se dau banii)?

Dupa înființare, se acordă o primă tranșa de maxim 75%, iar, tranșa finală, reprezentând diferența până la valoarea totală, se acordă după ce beneficiarul finanțării dovedește realizarea, din activitatea curentă în termen mai mic de 12 luni de funcționare, de venituri reprezentând minimum 30% din valoarea tranșei inițiale. În cazul nerespectării acestor condiții, tranșa finală nu va putea fi acordată. 

Fondurile obținute pot fi utilizate doar respectând lista de cheltuieli eligibile pentru ajutorul de minimis așa cum a fost publicată în cadrul Ghidului aplicantului, condiții specifice.

UPDATE Important: Întreaga subvenție (tranșa 1 și tranșa 2) trebuie cheltuită în primul an de implemetare a afacerii.

Consultați pe site: startup.fntm.ro/cheltuieli-eligibile-pentru-viitoarele-afaceri

 

Sunt serviciile de consultanță cheltuieli eligibile?

Serviciile de consultanță sunt cheltuieli eligibile doar în măsura în care noua întreprindere folosește aceste servicii exclusiv pentru desfășurarea activității. Serviciile de consultanță NU sunt eligibile în cazul în care sunt folosite pentru realizarea planului de afaceri.

 

Sunt eligibil dacă sunt angajat/ă sau dețin calitatea de asociat/ă în cadrul unei societăți comerciale?

a) Calitatea de angajat/ă nu influențează eligibilitatea persoanei interesate în niciuna dintre etapele proiectului;

b) Va fi eligibilă persoana care nu are/ nu va avea calitatea de asociat majoritar în structura altor societăți comerciale înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificarile și completările ulterioare, la data semnării contractului de subvenție;

În situația în care la momentul depunerii cererii beneficiarul deţine calitatea de asociat majoritar în structura altei întreprinderi, va menționa acest lucru în declarația pe propria răspundere și se va obliga ca dupa selectarea planului de afacere să inițieze imediat cedarea părților sociale/ acțiunilor/ etc din cadrul respectivei întreprinderi, astfel încât la data preconizată pentru semnarea contractului să fie în măsură să respecte aceste cerințe.

 

E obligatoriu să înființez o întreprindere reglementată de Legea societăților nr. 31/1990 cu modificările şi completările ulterioare? Este posibilă finanțarea unei organizații non-profit dar cu activitate economică? (ex. structură de economie socială sau unitate protejată)

Prevederile aplicabile includ posibilitatea finanțării unei fundații de tip non-profit care va înregistra activitate economică cu scopul susținerii activității sociale sau a reinvestirii în scopul dezvoltării serviciilor economice proprii. Cu toate acestea, este necesară clarificarea înțelesului termenului de acționar majoritar în cadrul unui ONG, raportat la condițiile specifice de înființare și funcționare a acestuia.

 

Este eligibilă achiziționarea de autovehicule în vederea prestării  de servicii de închiriere sau de curierat?

Teoretic achiziția de autovehicule poate fi făcută integral sau în leasing operațional (costurile eligibile trebuie să fie incluse în cele 12 luni de implementare a planului de afacere pe perioada finanțării cu ajutorul de minimis). Sunt eligibile inclusiv serviciile de închiriere (rent-a-car).

Nu sunt însă eligibile activitățile de curierat, care poate fi încadrat la transport de mărfuri - e exclus prin schema de minimis de la finanțare.

 

Care sunt avantajele/dezavantajele înființării unui PFA față de un SRL?

În opinia noastră, alegerea tipului de întreprindere trebuie să țină cont de ideea de afacere, tipul acesteia, modul în care antreprenorul vrea să-și dezvolte afacerea, alți factori relevanți. Nu există o rețetă sau o regula de aur.


Pentru întrebări punctuale, vă rugăm să ne contactați la antreprenor@fntm.ro

 

Citiți și:

 

- Metodologia de selecție a planurilor de afaceri prin Concursul Start-up Urban

- Etapele proiectului Start-up Urban

 

Întrebări frecvente - Înscriere în proiect
 

Întrebări frecvente - Cursurile acreditate ANC și programele e-Learning