Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional
Capital Uman (POCU) 2014 - 2020. Pentru informații detaliate despre
celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să
vizitați www.fonduri-ue.ro

Întrebări frecvente - ÎNSCRIERE 22-03-2018

 

 

Care sunt beneficiile înscrierii mele în proiectul Start-up Urban?

Proiectul Start-up Urban (cu denumirea oficială „Start-up Plus - Antreprenoriat Urban în Centrul Țării”) este construit ca o schemă de granturi pentru dezvoltarea antreprenoriatului la nivelul Regiunii Centru, implementată în 3 etape:

 

- furnizarea de educație antreprenorială (cursuri de perfecționare / specializare în competente antreprenoriale pentru minimum 312 persoane (maximum 336 persoane selectate), respectiv cursuri e-Learning de antreprenoriat, pentru cei interesați;

- sprijinirea înființării a minimum 54 de afaceri cu profil non-agricol în mediul urban și monitorizarea funcționării lor;

- crearea a minimum 108 noi locuri de muncă în afacerile înființate.

 

Un alt beneficiu este interacțiunea cu alți antreprenori, schimbul de experiență și bune practici, consultanță și mentorat oferite de experții, trainerii și consultanții Start-up Urban.

 

Înscrierea în proiect se poate face:

- atât până la data de 21 aprilie 2018 (UPDATE prelungire până la 21 iunie pentru județele Brașov, Alba și Harghita, iar în caz de neocupare a tuturor locurilor, extindere suplimentară), dead-line-ul pentru participare la cursurile de antreprenoriat,

- dar și ulterior, la momentul înscrierii pentru
Concursul de planuri de afaceri în vederea finanțării. În această situație sunt acceptați maximum 30 de concurenți în afara persoanelor înscrise până în 21 aprilie care au participat la faza de formare antreprenorială. Doar 5 dintre cei 30 înscriși care nu au participat la faza de formare antreprenorială vor putea primi finanțare - fără a le fi însă asigurate aceste locuri.

Cei care vor participa direct la Concursul de planuri de afaceri în vederea finanțării au așadar 1/10 șanse de a primi finanțare comparativ cu cei care au participat la cursurile de competențe antreprenoriale (1,5% comparativ cu peste 15%).

 

Mai multe informații despre beneficiile înscrierii în proiectul Start-up Urban

- prin accesarea informațiilor de pe pagina oficială startup.fntm.ro

- prin accesarea paginii de facebook - fb.com/StartupUrbanCentru

- prin contactarea experților noștri din județul în care se dorește deschiderea afacerii: startup.fntm.ro/contact

 

Care sunt condițiile ce trebuie  îndeplinite pentru a mă înscrie în proiectul Start-up Urban și, mai apoi, pentru a primi finanțarea?

Grupul țintă este compus din persoane fizice care:

 

- doresc să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban al Regiunii Centru (județele Alba,Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu);

- au domiciliul sau reședința în mediul urban și rural din județele regiunii Centru;

- au vârsta între 18 și 64 de ani;

- au absolvit cel puțin învățământul gimnazial (cel puțin 8 clase);

- au statutul pe piața muncii de angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă (persoane fizice autorizate, titulari ai întreprinderilor individuale și membri ai întreprinderilor familiale), șomeri sau persoane inactive (student, persoană casnică, pensionar etc).

 

Din grupul țintă al proiectului NU pot face parte:

- tinerii NEET’s (tineri cu vârsta între 16-24 ani care nu urmează nicio formă de învățământ și nici nu au un loc de muncă);

- persoanele care au mai participat/au mai reprezentat grup țintă la activități similare de formare (cursuri de specializare/ perfecționare în competențe antreprenoriale, acreditate ANC/CNFPA), co-finanțate din fonduri nerambursabile;

- persoanele care fac parte din echipa de proiect, asociați sau angajați ai liderului de consortiu sau ai partenerilor săi și/sau care sunt rude sau afini de gradul 2 ai acestora.

 

Cum pot să mă înscriu în proiect?

Inițial, vă rugăm să verificați pe site-ul proiectului criteriile de eligibilitate: startup.fntm.ro/cine-se-poate-înscrie

 

Dacă sunteți eligibil și doriți să participați la activitățile proiectului, vă invităm să luați legătura cu unul dintre experții noștri în funcție de județul de domiciliu sau județul în care doriți demararea viitoarei afaceri: startup.fntm.ro/contact

 

Ce acte îmi sunt necesare pentru înscrierea la faza de educație antreprenorială, la cursurile de formare în competențe antreprenoriale acreditate ANC? 

Documente necesare înscrierii în faza de educație antreprenorială:

- Formular de înregistrare - Anexa 8;

- Declarație pe propria răspundere privind participarea la activitățile proiectului și prelucrarea datelor cu caracter personal și Anexa aferentă;

- Dovadă statut pe piața muncii: adeverință/act semnat/ștampilat de la agentul economic/instituție relevantă etc, care să ateste statutul pe piața muncii în funcție de încadrarea în categoria de grup țintă (angajat, persoană care desfăsoară activitate independentă, șomer - inclusiv de lungă durată, persoane inactive - elevi, studenți, pensionari);

- Document vizat (adeverință liceu / facultate etc.) pentru tinerii până în 24 ani care să ateste că la momentul înscrierii urmează o formă de învățământ;

- Declarații specifice, pe propria răspundere, pentru alte tipuri de categorii (persoane inactive) în cazul în care nu există modalități standard de probare a statutului pe piața muncii (de ex. lucrători în gospodăria proprie, persoane casnice);

- CV completat și semnat;

- Copie a actului de identitate;

- Copie certificat de naștere (în cazul în care actul de identitate nu conține numele părinților,necesare pentru emiterea diplomei ANC);

- Copie după actul de stare civilă (certificat căsătorie/divorț - în caz de schimbare a numelui)

Copie după diploma de studii (ultima formă absolvită), minim 8 clase;

- Documentele justificative care să ateste experiența profesională relevantă pentru viitoarea afacere (contracte de muncă/ colaborare/ drepturi de autor etc recomandări de la foști angajatori etc), dacă este cazul;

- Formularul de Aplicare pentru participare la formare (completat și semnat).

 

Prin proiectul Start-up Urban, pe lângă cursul de formare în competențe antreprenoriale, acreditat ANC, mai oferim, tot gratuit, posibilitatea de studiere a unui Program e-Learning de antreprenoriat, pentru cei care doresc șă-și consolideze cunoștințele.

 

Lista documentelor necesare Dosarul de aplicare la formare: startup.fntm.ro/documente-aplicant.

 

Unde găsesc o grilă de evaluare/de punctaj pentru aplicarea la formare?

O puteți accesa pe site în secțiunea Documente aplicant: Grila de evaluare și selecție

 

Unde găsesc o procedură de înscriere la Concursul de planuri de afaceri?

Momentan puteți consulta doar Metodologia de înscriere și selecție pentru cursurile de formare antreprenorială din proiect, alături de documentele necesare pentru constituirea Dosarului de aplicare pentru participare la programe de formare antreprenorială Start-up Urban.

Ulterior, vom publica Metodologia de aplicare și selecție a planurilor de afaceri prin concurs.

 

Pot deschide o afacere în mediul rural prin proiectul Start-up Urban? Punctele de lucru pot să fie în mediul rural și sediul social în urban?

Nu. Afacerea nou înființată trebuie să se situeze în mediul urban, într-un județ al Regiunii Centru. Conform Ghidului Solicitantului atât sediul social, cât și punctul de lucru al activității trebuie să se situeze în mediul urban.

 

Dacă am domiciliul în rural mă pot înscrie în proiectul Start-up Urban?

Da. Conform Ghidului Solicitantului, domiciliul persoanei interesate pentru aplicare la acest proiect poate să se situeze atât în mediul urban cât și în mediul rural al județelor regiunii de dezvoltare Centru, dar afacerea pe care dorește să o înființeze trebuie să fie în mediul urban al regiunii Centru.

 

Care va fi programul proiectului după formarea antreprenorială a grupului țintă?

Descrierea proiectului și a activităților sale se poate consulta pe site în secțiunea Cine suntem: startup.fntm.ro/start-up-urban-vă-sprijinim-să-deveniți-stăpânii-propriilor-afaceri.

 

Care este termenul limită de înscriere?

Înscrierea la programele de formare antreprenorială a demarat în februarie 2018, cu posibilitatea depunerii dosarului de aplicare până cel târziu 21 aprilie 2018. (UPDATE prelungire până la 21 iunie)

Totuși, dacă numărul minim de persoane interesate, care au depus dosarul de aplicare și s-au calificat pentru participarea la programul de formare este mai mic de 312, atunci o nouă rundă de înscriere va fi deschisă la o dată ce va fi comunicată pe site-ul proiectului la secțiunea noutăți.

 

Dacă am domiciliul în București/altă localitate în afara regiunii Centru, dar dețin viză de flotant în județul din regiunea Centru în care doresc să demarez afacerea (altul decât București și Ilfov), pot aplica?

Da, puteți aplica, atâta timp cât viza de flotant este valabilă la momentul înscrierii în proiect. De la momentul înscrierii în grupul țintă al proiectului, pe întreaga durată de derulare a acestuia - până în 21.01.2021, reședința/domiciliul trebuie păstrat în regiunea Centru.

 

Dacă beneficiez de programul Diaspora Start-up pot să mă înscriu în acest proiect din apelul România Start-up Plus?     

Dacă sunteți înscris într-un proiect co-finanțat din programul Diaspora Start-Up, NU vă veți putea înscrie într-un proiect finanțat din apelul România Start-Up Plus decât dacă:

a) iesiți din programul Diaspora Start-Up înainte de a beneficia de acțiunile de formare (certificate ANC) pentru creșterea competențelor antreprenoriale,

b) nu ați beneficiat de cursuri de formare în competențe antreprenoriale, acreditate ANC/CNFPA (finanțate din orice fonduri nerambursabile) similare cu cele din proiectul România Start-Up Plus în care doreți să vă înscrieți (cursuri de perfecționare/specializare în competențe antreprenoriale, acreditate ANC, de minimum 40 h în cazul proiectului nostru).

 

 

Citiți și:

 

- Întrebări frecvente - Cursurile acreditate ANC și programele e-Learning

- Întrebări frecvente - Afaceri finanțabile