Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional
Capital Uman (POCU) 2014 - 2020. Pentru informații detaliate despre
celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să
vizitați www.fonduri-ue.ro

Întrebări frecvente privind cursurile acreditate ANC și programele e-Learning 22-03-2018

 
 
Cursurile de antreprenoriat se fac înainte de a aplica în proiect sau se pot face și în perioada de implementare a proiectului?

În cadrul proiectului vă sunt oferite gratuit cursuri de formare de tipul specializare/perfecționare în competențe antreprenoriale acreditate ANC, precum și acces la programe e-Learning (de ex. Întreprinzător în turism, fără a fi obligatoriu, sunteți încurajat să aplicați și să parcurgeți modulele de formare on-line, programul Întreprinzător în turism conțințnd exemple practice utile în elaborarea unui plan de afacere sau a unei cereri de finanțare etc.).

Participarea la programul de formare în competențe antreprenoriale ANC este esențială în creșterea șanselor de a obține o finanțare pentru dezvoltarea unei noi afaceri. Fiecare plan de afacere selectat ca urmare a concursului organizat în cadrul proiectului, va fi finanțat cu maximum  39.000 euro calculat la cursul InforEuro din luna august 2016.

Toți absolvenții cursurilor de formare, minimum 312 persoane,  vor fi încurajați să depună planuri de afaceri în vederea obținerii unei finanțări, ei putând reprezenta mai mult de 90% dintre candidații înscrisi în Concursul de planuri de afaceri.

La acest Concurs de planuri de afaceri se pot înscrie și persoane care nu au participat/absolvit cursurile de formare organizate în cadrul proiectului. Totuși, pentru a respecta prevederile ghidului condiții specifice aplicabil acestui proiect, doar 30 de persoane care nu au participat la cursuri pot fi acceptate în concursul de planuri de afaceri. Dintre aceste planuri de afaceri vor fi selectate maxim 5, fără însă a fi garantate aceaste locuri.

Înscrierea la programele de formare antreprenorială a demarat în februarie 2018, cu posibilitatea depunerii Dosarului de aplicare până cel târziu 21 aprilie 2018.

Lista documentelor necesare Dosarului de aplicare la formare este disponibilă pe site: startup.fntm.ro/calendar-si-documente-pentru-inscriere-si-selectie.

 

Cât durează programul de formare în competențe antreprenoriale, acreditat ANC?

Programul de formare de tipul specializare/perfecționare în competențe antreprenoriale, acreditat ANC, include 40 de ore de instruire, din care 25 de ore de teorie și 15 ore de practică. Orele sunt distribuite pe o perioadă de 5 zile, a câte 8 ore/zi de curs, la care se adaugă 1 zi de evaluare finală în vederea absolvirii și obținerii certificatului ANC.

Detalii despre programul de formare găsiți pe site: startup.fntm.ro/12-programe-de-specializare-in-competente-antreprenoriale-acreditate-anc.

 

Este obligatorie prezența la cursul de competențe antreprenoriale ANC?

Prezența la programul de formare de tipul specializare/perfecționare în competențe antreprenoriale este obligatorie pe tot parcursul acestuia.

Sunt acceptate absențele doar în limita a 10% din timpul prevăzut în situații nemotivate, respectiv în limita a 25% din timpul prevăzut în situații motivate formal (ex. adeverință medicală, alte acte doveditoare ale unor situații de urgență).

 

Dacă am obținut diploma de competențe antreprenoriale în cadrul unui proiect co-finanțat din FSE prin POSDRU sau din alte programe/ fonduri nerambursabile pot să particip la cursul de specializare/perfecționare în competențe antreprenoriale din proiectul Start-up Urban?

Dacă ați beneficiat de un curs de specializare sau de perfecționare în competențe antreprenoriale, printr-o finanțare de tip POSDRU sau din alte programe, care a avut o structură de organizare și implementare de minimum  40 de ore finalizat printr-un Certificat de specializare/perfecționare acreditat de Autoritatea Națională pentru Calificări - ANC,  NU veți putea beneficia de aceeași facilitate de formare prin prezentul proiect.

Menționăm că în trecut ANC era denumit Centrul Naţional de Formare si Perfectionare a Antrenorilor - CNFPA, denumire ce poate fi regăsită pe Certificatul de absolvire.

 

Dacă am participat în trecut la un program de formare de tipul specializare/perfecționare în competențe antreprenoriale finanțat din fonduri proprii pot participa la cursul oferit prin proiect?

Dacă ați absolvit un curs de specializare/perfecționare în competențe antreprenoriale de minim 40 ore, finanțat din fonduri proprii și considerați că vă este necesar parcurgerea acelorași teme de curs, puteți aplica pentru studierea cursului de perfecționare în competențe antreprenoriale finanțat prin proiectul Start-up Urban.

 

Dacă am participat în trecut la un curs de inițiere în competențe antreprenoriale (maximum 24 de ore de curs) co-finanțat din fonduri publice/nerambursabile, pot participa la cursurile oferite prin proiect?

Da, puteți participa la cursul ANC de competențe antreprenoriale din proiect, acesta fiind un curs de specializare/perfecționare cu o durată de 40 de ore de studiu.

 

Sunt eligibil să primesc fondurile dacă nu particip la cursurile organizate în cadrul proiectului?

Da, dar există limită de maxim 5 participanți per județ. Limita este impusă de necesitatea respectării prevederilor Ghidului solicitantului, respectiv: „numărul de persoane care beneficiază de ajutor de minimis fără să fi participat la programul de formare antreprenorială organizat în cadrul proiectului nu va putea depăși 10% din numărul total de persoane beneficiare de ajutor de minimis acordate în cadrul proiectului”.

În cazul particular al proiectului nostru Start-up Urban, numărul maxim de planuri de afaceri ce pot participa la Concursul de idei de afaceri în vederea finanțării este de 5/ județ, respectiv maximum 30 /proiect.  Dintre acestea, cel mult 1/ județ, dar maximum 5/ regiune ar putea primi finanțare (fără a avea locul garantat). În stabilirea acestei limite s-a avut în vedere respectarea principiului proporționalității față de numărul total de planuri de afacere care vor fi finanțate față de numărul total maxim de cereri care vor putea fi depuse de către beneficiarii care participă la programul de formare.

 

Ce condiții trebuie să îndeplinesc pentru a mă înscrie direct la concursul de planuri de afaceri?

Înaintea depunerii candidaturii pentru etapa de aplicare și selecție a planurilor de afaceri, trebuie să îndepliniți toate condițiile pentru înscrierea în grupul țintă, similar Metodologiei de înscriere la formare. Dosarul de Grup țintă va fi prezentat expertului județean, care îl va verifica și valida, etapă în urma căreia beneficiarul își va putea depune candidatura pentru participarea la procesul de selecție a planurilor de afaceri.  Lista experților noștri din fiecare județ: startup.fntm.ro/contact

 

După data de 21 aprilie 2018 mă mai pot înscrie la cursuri având în vedere că perioada în care se vor derula cursurile este mai-august? Se poate prelungi perioada de înscriere pentru al doilea curs?

În cazul în care până la data de 21 aprilie nu avem Grupul țintă complet (minimum 312 persoane), vom lansa o nouă etapă de selecție cu un nou termen limită de depunere a dosarelor de aplicare la formare.

 

 

Citiți și:

 

Întrebări frecvente - Înscriere 

Întrebări frecvente - Afaceri finanțabile