Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional
Capital Uman (POCU) 2014 - 2020. Pentru informații detaliate despre
celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să
vizitați www.fonduri-ue.ro

Vállalkozói képzés és üzleti tervek versenye 15-03-2018

A project első része 2018-ban zajlik, mely magába foglalja a vállalkozásra való felhívást, a beíratkozott valamint kiválasztott személyek oktatását, üzleti tervek versenyét valamint az 54 támogatásba részesülő pályázat kihírdetését.

 

A projekt az érdeklődő személyek tájékoztatásával, azonosírásával, motiválásával, beíratásával valamint a Közép Régió hat megyéjében vállalkozásban érdekelt személyek kiválasztásával kezdődik, amelyet a kiválasztott személyek vállalkozásról szóló képzésen való részvétele követ.

 

A képzésre 2018. Április 21-ig lehet beíratkozni.

 

Trénerek, üzleti szakértők mellet hét megyei csoport szakértő áll Alba, Brassó, Kovászna, Hargita, Maros, Szeben megyékben a jövendőbeli vállalkozók rendelkezésére a Start-Up Urban prjekt ezen fázisában:

 

  • Az érdeklődők tájékoztatása, azonosítása és a programon valamint a képzésen való részvételre buzdítás 2018. április 21-ig. A Középrégió minden megyéjében a vállalkozói szakértőkkel közösen töltjük ki a jelentkezési íveket (lásd a célcsoport dokumentumait és módszertanát)
  •  
  • 2018. márciusa és áprilisa közt zajló hat tájékoztató és vállalkozásra buzdító konferencia, a vállalkozás aktuális témáira fektetve a hangsúlyt. Minden konferencia egy adott napon zajlik a megyeszékhelyen, legalább 55 fő részvételével. A jelenlévők tájékoztatásban részesülnek a tevékenységekről, lehetőségekről valamint a részvételhez szükséges feltételekről. A 330 főt is meghaladó résztvevő tapasztalatcsere alapján is inspirálódhat más sikeres meghívott vállalkozóktól akik már bevált gyakorlatokkal, know-how tanácsokkal járulnak hozzá az előadássorozathoz.
  •  
  • 2018. május - augusztus között az Országos Kompetenciáért Felelős Hatóság (ANC)  által akkreditált 12 vállalkozásképzési tanfolyam zajlik. Megyénként két tanfolyamot szervezünk, legkevesebb 312 kiválaszott személy számára. A képzések 5 naposak, legkevesebb 40 óra elméleti és gyakorlati oktatással valamint egy kiértékelési nappal. A tanfolyamokat a FNTM és SC EDUKADO SRL szervezi.
  •  
  • a Vállalati ismeretek e-Learning vállalati képzéssel való kiegészítése. 2018 május és augusztusa közt legkevesebb 120 kiválasztott személy részt vehet a FNTM Vállalkozó vagy a Vállalkozó a turizmusban nevű tanfolyamon.
  •  

A vállalkozói oktatás egy Üzleti Terv elkészítésével végződik, mely az Üzleti Tervek versenyén való részvételre jogosítja fel a résztvevőket. A Közép Régió városaiban megvalósítandó legjobb 54 nem mezőgazdasági tevékenységű ötlet részesülhet a Start-Up Plus támogatásban.